• Bộ micro đại biểu kèm cần micro JTS C800-DE

    Giá bán: Liên hệ
  Bộ micro đại biểu kèm cần micro JTS C800-DE Bộ micro đại biểu kèm cần micro JTS C800-DE chính hãng, giá rẻ tại TCA - Trung Chính Audio. Thông tin sản phẩm Bộ micro đại biểu kèm cần micro JTS C800-DE cho hệ thống âm thanh hội nghị hội thảo công cộng. Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800-DL

    Giá bán: Liên hệ
  Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800-DL Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800-DL chính hãng, giá rẻ tại TCA - Trung Chính Audio. Thông tin sản phẩm Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800-DL cho hệ thống âm thanh hội nghị hội thảo công cộng. Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE

    Giá bán: Liên hệ
  Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE chính hãng, giá rẻ tại TCA - Trung Chính Audio. Thông tin sản phẩm Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE cho hệ thống âm thanh công cộng. Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

pop crm