GIỚI THIỆU: HỆ THỐNG TOA TS-D1000

TCA là đơn vị phân phối thiết bị âm thanh TOA tại Việt Nam, từ năm 1994. Phân phối hệ thống hội nghị hội thảo TOA TS-D1000 cho phòng họp trực tuyến.

Cài đặt & Đấu nối: Hệ Thống TOA TS-D1000

Đấu nối TS-D1000 MU, TS-D1000 SU, micro chủ tọa, đại biểu với loa TOA BS-1030W, amply mixer TOA A-2120. Bao gồm bộ trung tâm TOA TS-D1000 MU, chủ tịch TOA TS-D1000.

 

TOA Electronics trainning hệ thống TS-D1000

Kỹ sư âm thanh đại diện hãng TOA Electronics, trainning kiến thức hệ thống âm thanh hội nghị hội thảo TOA TS-D1000 cho kỹ thuật viên tại trụ sở TCA - Trung Chính Audio Sài Gòn.

Cài đặt & Cấu hình TS-D1000 trên Web Browser

Setup âm thanh phòng họp hội thảo TOA TS-D1000 trên Web bằng Laptop, PC. Hệ thống hội thảo hội nghị âm thanh hội họp kỹ thuật số có dây thương hiệu TOA/Nhật Bản.
Xem thêm >>