Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
2 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Bộ máy chủ tịch TOA TS-901 Y TOA TS-901 Y chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
4 Bộ máy đại biểu TOA TS-902 Y TOA TS-902 Y chiếc
10.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
5 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
6 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
7 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
8 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
9 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
10 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
11 Bộ máy chủ tịch TOA TS-801 Y TOA TS-801 Y chiếc
12.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
12 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
13 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
14 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
15 Bộ trung tâm hội thảo TOA TS-680-AS TOA TS-680-AS chiếc
10.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
16 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-681-AS TS-681-AS chiếc
4.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
17 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-681L-AS TS-681L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
18 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682-AS TOA TS-682-AS chiếc
4.215.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
19 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682L-AS TOA TS-682L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
20 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
21 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
22 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-691L-AS TS-691L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
23 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-692L-AS TS-692L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
24 Máy chủ tịch TOA TS-691-AS TS-691-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
25 Máy đại biểu kèm micro cần dài TOA TS-692-AS TS-692-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
26 Bộ trung tâm TOA TS-780 CE TOA TS-780 CE chiếc
22.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
27 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-781 TOA TS-781 chiếc
5.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
28 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-782 TOA TS-782 chiếc
4.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
29 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
30 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
31 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-900 CE TOA TS-900 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
32 Micro Tiêu Chuẩn Cần Ngắn TOA TS-903 TOA TS-903 chiếc
2.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
33 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
34 Bộ máy chủ tịch TOA TS-911 TOA TS-911 chiếc
12.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
35 Bộ Máy Đại Biểu TOA TS-912 TOA TS-912 chiếc
11.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
36 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
8.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
37 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
38 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
39 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
40 Thiết Bị Đại Biểu Micro TOA TS-802 Y TOA TS-802 Y chiếc
11.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
41 Bộ máy chủ tịch TOA TS-811 TOA TS-811 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
42 Bộ thiết bị đại biểu TOA TS-812 TOA TS-812 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
43 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
44 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
8.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
45 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
46 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
47 Thiết bị tăng âm hội thảo TOA TS-770 CE TOA TS-770 CE chiếc
16.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
48 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-771 TOA TS-771 chiếc
5.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
49 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-772 TOA TS-772 chiếc
4.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
50 Micro cổ ngỗng TOA TS-773 TOA TS-773 chiếc
1.730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
51 Micro cổ ngỗng TOA TS-774 TOA TS-774 chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
52 Bộ giao diện micro TOA TS-775 TOA TS-775 chiếc
7.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
53 Hộp đại biểu kèm micro cần dài Bosch CCS-DL Bosch CCS-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
54 Hộp chủ tịch kèm micro cần dài Bosch CCS-CML Bosch CCS-CML chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
55 Khối điều khiển trung tâm Bosch CCS-CU Bosch CCS-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
56 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD BOSCH CCS-CUD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
57 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB3316/05 BOSCH LBB3316/05 chiếc
1.116.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
58 Cáp nối dài chuyên dụng 10m BOSCH LBB3316/10 BOSCH LBB3316/10 chiếc
1.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
59 Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối BOSCH LBB3316/00 BOSCH LBB3316/00 chiếc
7.167.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
60 Kẹp cáp hội thảo BOSCH DCN-DISCLM BOSCH DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
61 Hộp chủ tịch cần ngắn BOSCH CCS-CMS BOSCH CCS-CMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
62 Cáp mở rộng Bosch LBB3316/xx Bosch LBB3316/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
63 Chốt giữ cáp tại hộp đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCN-DISCLM Bosch DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
64 Hộp đựng BOSCH CCSD-TC BOSCH CCSD-TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
65 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS BOSCH CCSD-DS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
66 Hộp đại biểu cần dài BOSCH CCSD-DL BOSCH CCSD-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
67 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CU BOSCH CCSD-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
68 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CURD BOSCH CCSD-CURD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
69 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB4116/05 BOSCH LBB4116/05 chiếc
1.107.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
70 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS-EU BOSCH CCSD-DS-EU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
71 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch LBB4116/xx Bosch LBB4116/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
72 Cáp mở rộng Bosch LBB4116/00 Bosch LBB4116/00 chiếc
7.753.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
73 Cặp giắc nối DCN – 25 đôi Bosch LBB4119/00 Bosch LBB4119/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
74 Phần mềm điều khiển hội thảo Bosch CCSD-SCM CCS100D CCSD-SCM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
75 Camera HD dành cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
76 Camera HD dành cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
77 Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây Bosch DCNM-WAP Bosch DCNM-WAP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
78 Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-WDE Bosch DCNM-WDE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
79 Hộp đại biểu không dây cơ sở Bosch DCNM-WD DCNM-WD Bosch chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
80 Micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS Bosch DCNM-MICS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
81 Micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
82 Cần micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC Bosch DCNM-HDMIC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
83 Pin cho hộp đại biểu không dây Dicentis Bosch DCNM-WLIION DCNM-WLIION chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
84 Bộ sạc cho 5 pin Bosch DCNM-WCH05 DCNM-WCH05 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
85 Camera HD hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
86 Camera HD hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
87 Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống Bosch DCNM-PS2 DCNM-PS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
88 Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống Bosch DCNM-APS2 DCNM-APS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
89 Hộp đại biểu có dây đa phương tiện – màn hình chạm 7″ Bosch DCNM-MMD2 DCNM-MMD2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
90 Hộp đại biểu có dây cơ sở Bosch DCNM-D DCNM-D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
91 Hộp đại biểu có dây có chức năng chọn kênh phiên dịch Bosch DCNM-DSL DCNM-DSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
92 Hộp đại biểu có dây có chức năng biểu quyết Bosch DCNM-DVT DCNM-DVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
93 Hộp đại biểu có dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-DE DCNM-DE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
94 Micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC DCNM-HDMIC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
95 Cần micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
96 Cần micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS DCNM-MICS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
97 Phần mềm máy chủ hệ thống Bosch DCNM-LSYS DCNM-LSYS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
98 Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo Bosch DCNM-LMPM DCNM-LMPM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
99 Phần mềm điều khiển camera Bosch DCNM-LCC DCNM-LCC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
100 Phần mềm chia sẻ dữ liệu Bosch DCNM-LMS DCNM-LMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
101 Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu Bosch DCNM-LPD DCNM-LPD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
102 Phần mềm biểu quyết tại chỗ Bosch DCNM-LSVT DCNM-LSVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
103 Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ Bosch DCNM-LSID DCNM-LSID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
104 Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ Bosch DCNM-LSSL DCNM-LSSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
105 Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo Bosch DCNM-LSDU DCNM-LSDU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
106 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
107 Cáp mở rộng Bosch Dicentis 250m Dicentis 250m chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
108 Giắc đấu nối Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
109 Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Bosch Dicentis DCNM-CBTK Dicentis DCNM-CBTK chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
110 Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-NCH DCNM-NCH chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
111 Miếng dán chống lóa cho màn hình (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-MMDSP DCNM-MMDSP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
112 Camera HD cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
113 Camera HD cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
114 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXS CS-1EXS chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
115 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXM CS-1EXM chiếc
960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
116 Máy đại biểu JTS CS-1DU CS-1DU chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
117 Máy chủ tịch hội thảo JTS CS-1CH CS-1CH chiếc
4.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
118 Tăng âm trung tâm JTS CS-1CU CS-1CU chiếc
6.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
119 Cáp kéo dài 5m JTS D7P-5 D7P-5 chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
120 Cáp kéo dài 10M JTS D7P-10 D7P-10 chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
121 Cáp kéo dài 20M JTS D7P-20 D7P-20 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
122 Bộ thu không dây UHF và micro trùm đầu JTS UR-816DV/UT-16HWV UR-816DV/UT-16HWV chiếc
6.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
123 Hộp chủ tịch kèm cần micro JTS CS-120CH CS-120CH chiếc
9.440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
124 Bộ điều khiển trung tầm JTS CS-120CU CS-120CU chiếc
23.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
125 Máy đại biểu kèm cần micro JTS CS-120DU CS-120DU chiếc
9.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
126 Cáp kéo dài 3M JTS D7120MM-3 D7120MM-3 chiếc
420.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
127 Cáp kéo dài 1M JTS D7120MM-1 D7120MM-1 chiếc
290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
128 Cáp kéo dài 10M JTS D7120-10 D7120-10 chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
129 Cáp kéo dài 20M JTS D7120-20 D7120-20 chiếc
1.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
130 Cáp kéo dài 100M JTS D7120-100 D7120-100 chiếc
5.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
131 Bộ điều khiển trung tâm SHURE DIS-CCU DIS-CCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
132 Bộ đế Micro hội thảo SHURE DC-5980P DC-5980P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
133 Cần Micro hội thảo hội nghị SHURE GM5924 GM5924 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
134 Hệ thống loa Two-Way ScreenArray JBL 4722/4722N 4722/4722N chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
135 Bộ thu không dây AKG SR470 SR470 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
136 Tai nghe cho đại biểu Televic TEL 152 TEL 152 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
137 Tai nghe cho bàn phiên dịch Televic TEL 15 TEL 15 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
138 Bộ chuyển mạch & chuyển đổi tín hiệu Televic DNTBOB 88 DNTBOB 88 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
139 Bàn phiên dịch kỹ thuật số Televic Lingua ID Lingua ID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
140 Hộp chủ tịch cơ bản Televic Confidea F-CD Confidea F-CD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
141 Micro cần dài Televic D-Mic 50 SL D-Mic 50 SL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
142 Hộp đại biểu cơ bản Televic Confidea F-DD Confidea F-DD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
143 Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số Televic Plexus AE Plexus AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
144 Hộp đại biểu Televic D-Cerno DL D-Cerno DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
145 Cable nối dài ICC5/10 ICC5/10 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
146 Hộp chủ tịch Televic D-Cerno CL D-Cerno CL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
147 Bộ Điều Khiển trung tâm Televic D-Cerno CUR D-Cerno CUR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
148 Headset dùng cho phiên dịch viên Beyerdynamic DT 394.SIS DT 394.SIS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
149 Bộ điều khiển trung tâm Beyerdynamic SIS 123 SIS 123 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
150 Tai nghe cho bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic DT2 DT2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
151 Thùng sạc pin cho 40 bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic Iris C40 Iris C40 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
152 Bộ thu tín hiệu IR kỹ thuật số 16 kênh Beyerdynamic IRIS RP16 MKII IRIS RP16 MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
153 Bộ tản nhiệt hồng ngoại Beyerdynamic IRIS EF IRIS EF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
154 Bộ chuyển đổi tín hiệu hồng ngoại Beyerdynamic IRIS TS MKII IRIS TS MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
155 Bàn phiên dịch Beyerdynamic SIS 1202 SIS 1202 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
156 Bộ micro dành cho chủ tọa Beyerdynamic Orbis MU 43 Orbis MU 43 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
157 Bộ micro dành cho đại biểu beyerdynamic Orbis MU 41 Orbis MU 41 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
158 Micro dành cho đại biểu Beyerdynamic Orbis MU-21 Orbis MU-21 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
159 Micro dành cho chủ tọa Byerdynamic Orbis MU-23 Orbis MU-23 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
160 Bộ điều khiển trung tâm Byerdynamic Orbis CU Orbis CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
161 Micro chủ tịch ITC TS-0624 TS-0624 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
162 Hộp kết nối micro hội nghị ITC TS-0626A TS-0626A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
163 Micro đại biểu ITC TH-0801A TH-0801A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
164 Micro chủ tịch ITC TH-0801 TH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
165 Micro đại biểu ITC TH-0602A TH0602A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
166 Micro chủ tịch ITC TH-0602 TH0602 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
167 Micro đại biểu ITC T-0623A T0623A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
168 Micro đại biểu ITC TH-0801A TH-0801A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
169 Micro chủ tịch ITC TH-0801 TH0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
170 Micro đại biểu ITC TH-0805A TH-0805A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
171 Micro chủ tịch ITC TH-0805 TH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
172 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0805 TH-0805A ITCTH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
173 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0804 TH-0804A ITCTH-0804 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
174 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0801 TH-0801A ITCTH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
175 Hệ thống phiên dịch hội nghị không dây ITC TH-0700H TH0700H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
176 Bộ điều khiển trung tâm cơ sở Bosch DCN-CCUB2 DCN-CCUB2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
177 Bộ cấp nguồn mở rộng Bosch DCN-EPS DCN-EPS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
178 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-DISx-x DCN-DISx-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
179 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết Bosch DCN-DV DCN-DV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
180 Hộp đại biểu cơ sở bosch DCN-DISD-x DCN-DISD-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
181 Hộp đại biểu có bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DCS DCN-DCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
182 Hộp đại biểu có một bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISCS-x DCN-DISCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
183 Hộp đại biểu có hai bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISDCS-x DCN-DISDCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
184 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết bosch DCN-DISV-x DCN-DISV-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
185 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DISVCS-x DCN-DISVCS-x chiếc
13.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
186 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-Dx Bosch DCN-Dx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
187 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DVCS DCN-DVCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
188 Cần micro cho hộp hội thảo Bosch DCN-NG DCN-NG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
189 Phần mềm quản lý Bosch DCN-SW-E DCN-SW-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
190 Phần mềm điểm danh quản lý đại biểu dành cho hệ thống Bosch DCN DCN-SWAT DCN DCN-SWAT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
191 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu Bosch DCN-SWDB-E DCN-SWDB-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
192 Micro chủ tịch ITC TS-0623 TS0623 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
193 Micro đại biểu ITC TS-0624A TS0624A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
194 Bộ chuyển đổi TOA AD-0910 CE 1,8 mét TOA AD-0910 CE chiếc
1.415.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
195 Bộ chuyển đổi TOA AD-1210P CE 1,8 mét TOA AD-1210P CE chiếc
1.269.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
196 Bộ chuyển đổi TOA AD-246 ER 1,5 mét TOA AD-246 ER chiếc
1.139.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
197 Bộ chuyển đổi TOA AD-5000-2 ER 1,8 mét TOA AD-5000-2 ER chiếc
1.128.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
198 Bộ chuyển đổi TOA AD-5000-6 ER 1,8 mét TOA AD-5000-6 ER chiếc
1.366.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
199 Tấm chắn một size TOA BK-013B TOA BK-013B chiếc
414.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
200 Tấm chắn hai size TOA BK-023B TOA BK-023B chiếc
476.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
201 Tấm chắn ba size TOA BK-033B TOA BK-033B chiếc
440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
202 Tấm tản nhiệt quạt gió 8,5W TOA BP-031B 301H TOA BP-031B 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
203 Dây cáp TOA YR-770-10M TOA YR-770-10M chiếc
1.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
204 Dây cáp hội nghị TOA YR-770-2M TOA YR-770-2M chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
205 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
206 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
207 Bộ Chia 2 Kênh TOA YW-1022 Y TOA YW-1022 Y chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
208 Bộ chia tín hiệu TOA YW-1024 Y TOA YW-1024 Y chiếc
3.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
209 Mô-đun Tăng Âm Số 150W TOA VX-015DA TOA VX-015DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
210 Mô-đun tăng âm số 300W TOA VX-030DA TOA VX-030DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
211 Mô-đun tăng âm số 500W TOA VX-050DA TOA VX-050DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
212 Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB TOA VX-3004F TOA VX-3004F chiếc
51.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
213 Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa TOA VX-3008F VX-3008F chiếc
56.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
214 Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa TOA VX-3016F VX-3016F chiếc
63.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
215 Tăng âm TOA VM-2120 ER VM-2120 ER chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
216 Tăng âm TOA VM-2240 ER VM-2240 ER chiếc
16.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
217 Amply mixer 240W TOA VM-3240VA CE VM-3240VA CE chiếc
46.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
218 Amply liền mixer 360W TOA VM-3360VA CE VM-3360VA CE chiếc
51.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
219 Micro Báo Cháy TOA RM-300MF TOA RM-300MF chiếc
12.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
220 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
221 Amply công suất TOA VP-1061 301H TOA VP-1061 301H chiếc
13.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
222 Amply Công Suất 120W TOA VP-1121 301H TOA VP-1121 301H chiếc
14.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
223 Amply Công Suất 240W TOA VP-1241 301H TOA VP-1241 301H chiếc
17.726.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
224 Amply Công Suất 360W TOA VP-1361 301H TOA VP-1361 301H chiếc
26.234.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
225 Module Ngõ Vào Tăng Âm TOA VP-200VX TOA VP-200VX chiếc
548.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
226 Amply công suất 4 kênh 60W TOA VP-2064 VP-2064 chiếc
10.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
227 Amply công suất 2 kênh 120W TOA VP-2122 TOA VP-2122 chiếc
10.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
228 Amply công suất 1 kênh 240W TOA VP-2241 VP-2241 chiếc
9.954.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
229 Amply công suất 1 kênh 420W TOA VP-2421 VP-2421 chiếc
14.523.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
230 Bộ Quản Lý Trung Tâm TOA VX-2000 TOA VX-2000 chiếc
30.915.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
231 Bộ Cấp Nguồn Khẩn Cấp TOA VX-2000DS 301H TOA VX-2000DS 301H chiếc
12.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
232 Khung Gắn Nguồn TOA VX-2000PF TOA VX-2000PF chiếc
2.854.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
233 Khung Gắn Thiết Bị Giám Sát TOA VX-2000SF TOA VX-2000SF chiếc
19.834.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
234 Bộ Cấp Nguồn TOA VX-200PS ER TOA VX-200PS ER chiếc
7.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
235 Mô-Đun Chỉnh Tiếng TOA VX-200SE TOA VX-200SE chiếc
3.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
236 Mô-Đun Ngõ Vào Điều Khiển TOA VX-200SI TOA VX-200SI chiếc
4.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
237 Mô-Đun Ngõ Ra Điều Khiển TOA VX-200SO TOA VX-200SO chiếc
5.087.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
238 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP TOA VX-200SP chiếc
3.002.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
239 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP-2 TOA VX-200SP-2 chiếc
3.349.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
240 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ TOA VX-200SZ chiếc
3.892.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
241 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ-2 TOA VX-200SZ-2 chiếc
4.465.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
242 Mô-Dun Ngõ Vào Âm Thanh TOA VX-200XI TOA VX-200XI chiếc
1.527.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
243 Mô-Đun Ngõ Vào Cho Micro TOA VX-200XR TOA VX-200XR chiếc
1.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
244 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200X S TOA RM-200X S chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
245 Micro Báo Cháy TOA RM-200XF TOA RM-200XF chiếc
16.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
246 Amply công suất 480W TOA FV-248PA-AS FV-248PA-AS chiếc
17.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
247 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2000AO TOA SX-2000AO chiếc
104.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
248 Thiết bị ngõ vào điều khiển TOA SX-2000CI TOA SX-2000CI chiếc
33.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
249 Bộ điều khiển thiết bị đầu ra TOA SX-2000CO TOA SX-2000CO chiếc
33.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
250 Bộ quản lý trung tâm TOA SX-2000SM TOA SX-2000SM chiếc
71.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
251 Mô-đun giao tiếp IP TOA SX-200IP TOA SX-200IP chiếc
24.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
252 Mô-đun giao tiếp micro TOA SX-200RM TOA SX-200RM chiếc
12.620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
253 Thiết bị ngõ vào âm thanh TOA SX-2100AI TOA SX-2100AI chiếc
83.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
254 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2100AO TOA SX-2100AO chiếc
126.770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
255 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200SA TOA RM-200SA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
256 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
257 Bảng đấu nối TOA RM-200RJ TOA RM-200RJ chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
258 Mô-đun tăng âm số 300W TOA VX-030DA TOA VX-030DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
259 Mô-đun tăng âm số 500W TOA VX-050DA TOA VX-050DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
260 Bộ quản lý nguồn TOA VX-3000DS CE TOA VX-3000DS CE chiếc
71.991.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
261 Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB TOA VX-3004F TOA VX-3004F chiếc
51.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
262 Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa TOA VX-3008F VX-3008F chiếc
56.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
263 Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa TOA VX-3016F VX-3016F chiếc
63.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
264 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
265 Bàn phím mở rộng cho micro TOA RM-210F TOA RM-210F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
266 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-300X TOA RM-300X chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
267 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
268 Bộ chuyển mạch TOA FV-200CA-AS TOA FV-200CA-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
269 Bộ phát tin nhắn TOA FV-200EV-AS TOA FV-200EV-AS chiếc
14.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
270 Bộ mixer tiền khuếch đại TOA FV-200PP-AS TOA FV-200PP-AS chiếc
7.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
271 Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS TOA FV-200PS-AS chiếc
5.340.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
272 Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa TOA FV-200RF-AS TOA FV-200RF-AS chiếc
10.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
273 Amply công suất 240W TOA FV-224PA-AS FV-224PA-AS chiếc
10.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
274 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
275 Bộ mở vùng 24 vùng Honeywell HEX-24 HEX-24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
276 Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000 HMC-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
277 Bộ amply trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000 HCU-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
278 Bộ mở vùng 8 vùng Honeywell HEX-8 HEX-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
279 Bàn phím mở rộng Honeywell HMC-K8 HMC-K8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
280 Amply công suất 500W Honeywell HAM-2000 HAM-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
281 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
282 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
4.990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
283 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
284 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
285 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
286 Bảng mạch báo cháy Bosch LBB 1995/00 LBB 1995/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
287 Mở rộng điều khiển từ xa Bosch LBB 1997/00 LBB 1997/00 chiếc
10.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
288 Bộ kit điều khiển từ xa Bosch LBB 1998/00 LBB 1998/00 chiếc
12.285.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
289 Mở rộng cho bộ KIT điều khiển từ xa Bosch LBB 1999/00 LBB 1999/00 chiếc
9.214.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
290 Bộ cấp nguồn 24V dòng sạc 12A Bosch PLN-24CH12 PLN-24CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
291 Set of 12 Dummy Load Plena 60W BOSCH PLN-DMY60 PLN-DMY60 chiếc
3.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
292 Bộ điều khiển trung tâm Paviro 12 vùng Bosch PVA-4CR12 PVA-4CR12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
293 Bộ định tuyến Paviro 24 vùng Bosch PVA-4R24 PVA-4R24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
294 Amply Paviro 2 x 500W Bosch PVA-2P500 PVA-2P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
295 Bàn gọi Bosch PVA-15CST PVA-15CST chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
296 Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch PVA-20CSE PVA-20CSE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
297 Nút bấm khẩn cấp cho bàn gọi Bosch PVA-1EB PVA-1EB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
298 Bộ khóa cho bàn gọi Bosch PVA-1KS PVA-1KS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
299 Module giám sát tuyến loa Bosch PVA-1WEOL PVA-1WEOL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
300 Micro thông báo chọn vùng để bàn Honeywell X-NPMI XNPMI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
301 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
302 Bộ giao diện tài nguyên mạng 4 kênh Honeywell X-NRI/EN X-NRI/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
303 Amply công suất 4 kênh x 125W (class D) Honeywell X-DA4125 X-DA4125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
304 Amply công suất 500W Honeywell X-DA1500 X-DA1500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
305 Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT HN-PTT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
306 Amply công suất Honeywell 4x125W X-DA4125EN X-DA4125EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
307 Amply công suất Honeywell 1x500W X-DA1500EN X-DA1500EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
308 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
309 Bảng chỉnh âm lượng TOA FS-7000AT TOA FS-7000AT chiếc
4.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
310 Bảng điều khiển TOA FS-7000CP TOA FS-7000CP chiếc
11.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
311 Bộ điều khiển báo động TOA FS-7000EV TOA FS-7000EV chiếc
9.689.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
312 Bảng điều khiển ma trận nhóm TOA FS-7000GM TOA FS-7000GM chiếc
5.887.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
313 Amply công suất 600W TOA FS-7006PA FS-7006PA chiếc
23.166.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
314 Bộ điều khiển mở rộng TOA FS-7010CP TOA FS-7010CP chiếc
5.584.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
315 Micro để bàn mở rộng từ xa TOA FS-7010RM TOA FS-7010RM chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
316 Amply công suất 1200W TOA FS-7012PA TOA FS-7012PA chiếc
34.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
317 Bàn gọi 1 vùng zone BOSCH PLE-1CS BOSCH PLE-1CS chiếc
1.785.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
318 Amply mixer 30W Bosch PLE-1MA030-EU PLE-1MA030-EU chiếc
3.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
319 Amply mixer 60W Bosch PLE-1MA060-EU BOSCH PLE-1MA060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
320 Amply mixer 120W Bosch PLE-1MA120-EU PLE-1MA120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
321 Amply mixer công suất 60W Bosch PLE-1ME060-EU PLE-1ME060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
322 Amply mixer công suất 120W Bosch PLE-1ME120-EU BOSCH PLE-1ME120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
323 Amply mixer công suất 240W Bosch PLE-1ME240-EU BOSCH PLE-1ME240-EU chiếc
8.620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
324 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
325 Bộ thu vòng cảm ứng Bosch PLN-ILR PLN-ILR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
326 Đầu phát nhạc nền all in one: DVD/TUNER/MP3 kèm trộn 240W, 6 vùng zone Bosch PLN-6AIO240 PLN-6AIO240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
327 Bàn gọi đa năng 6 zone để bàn Bosch PLN-6CS PLN-6CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
328 Bộ tiền khuếch đại công suất Bosch PLE-10M2-EU PLE-10M2-EU chiếc
8.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
329 Bàn gọi 2 vùng Bosch PLE-2CS PLE-2CS chiếc
3.723.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
330 Amplifier công suất bosch PLE-1P120-EU PLE-1P120-EU chiếc
6.282.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
331 Amplifier công suất bosch PLE-1P240-EU PLE-1P240-EU chiếc
10.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
332 Ampli kèm trộn 120W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA120-EU PLE-2MA120-EU chiếc
10.466.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
333 Ampli kèm trộn 240W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA240-EU PLE-2MA240-EU chiếc
14.072.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
334 Bộ trộn xử lý kỹ thuật số 8 kênh ma trận Bosch PLM-8M8 PLM-8M8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
335 Amply 4 vùng công suất 4 x 220W Bosch PLM-4P220 PLM-4P220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
336 Amply 4 vùng công suất 4 x 125W Bosch PLM-4P125 PLM-4P125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
337 Bàn gọi 8 vùng zone Bosch PLM-8CS PLM-8CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
338 Bộ điều khiển treo tường Bosch PLM-WCP PLM-WCP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
339 Bộ điều khiển mạng đã bao gồm phần mềm praesideo Bosch PRS-NCO3 PRS-NCO3 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
340 Giao diện đa kênh Bosch PRS-16MCI PRS-16MCI chiếc
29.655.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
341 Giao diện mạng CobraNet Bosch LBB 4404/00 LBB 4404/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
342 Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ Bosch PRS-1AIP1 PRS-1AIP1 chiếc
31.845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
343 Bộ xếp chồng cuộc gọi Bosch PRS-CRF PRS-CRF chiếc
34.105.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
344 Bộ mở rộng tín hiệu audio analog Bosch PRS-4AEX4 PRS-4AEX4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
345 Bộ giao diện audio Bosch OMNEO PRS-4OMI4 PRS-4OMI4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
346 Amply công suất 500W Bosch PRS-1P500 PRS-1P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
347 Micro cổ ngỗng Bosch LBB 9082/00 LBB 9082/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
348 Micro điện động cầm tay đa hướng Bosch LBB 9081/00 LBB 9081/00 chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
349 Bộ sạc 48V 12 kênh Bosch PRS-48CH12 PRS-48CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
350 Chân đế TOA ST-34B TOA ST-34B chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
351 Khung gắn loa TOA SP-420 TOA SP-420 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
352 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-013B TOA PF-013B chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
353 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-023B TOA PF-023B chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
354 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-1100 TOA PF-1100 chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
355 Module điều khiển TOA RC-001T TOA RC-001T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
356 Bộ điều khiển từ xa TOA RC-03 TOA RC-03 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
357 Bảng điều khiển micro TOA RF-011 Q TOA RF-011 Q chiếc
25.099.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
358 Trạm biến áp TOA RS-150 TOA RS-150 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
359 Trạm biến áp TOA RS-160 TOA RS-160 chiếc
2.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
360 Trạm biến áp TOA RS-170 TOA RS-170 chiếc
3.270.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
361 Trạm biến áp TOA RS-180 TOA RS-180 chiếc
5.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
362 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2001 TOA RU-2001 chiếc
3.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
363 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2002 TOA RU-2002 chiếc
4.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
364 Trạm gọi chính tiêu chuẩn TOA N-8410MS Y TOA N-8410MS Y chiếc
6.405.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
365 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100 W TOA NX-100 W chiếc
29.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
366 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100S W TOA NX-100S W chiếc
21.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
367 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng TOA NX-300 W TOA NX-300 W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
368 Bộ đấu nối TOA FS-7000JP FS-7000JP chiếc
10.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
369 Bộ điều khiển cấp nguồn TOA FS-7000PS FS-7000PS chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
370 Bộ điều khiển giao diện micro TOA FS-7000RF FS-7000RF chiếc
12.329.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
371 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-028B JP-028B chiếc
12.532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
372 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-029B Q220 JP-029B Q220 chiếc
36.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
373 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-034 Q220 JP-034 Q220 chiếc
35.506.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
374 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-10 EC JP-039-10 EC chiếc
28.663.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
375 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-20 EC JP-039-20 EC chiếc
46.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
376 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-0410 H JP-0410 H chiếc
71.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
377 Bộ xử lý trộn đa kênh TOA M-164E-AE M-164E-AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
378 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-633D CE M-633D CE chiếc
41.676.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
379 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-864D CE M-864D CE chiếc
88.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
380 Bộ tiền khuếch đại series 9000 TOA M-9000M2 CE M-9000M2 CE chiếc
14.249.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
381 Bảng điều khiển trống rộng TOA MB-15B-BK MB-15B-BK chiếc
884.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
382 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-011 E MP-011 E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
383 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-032B MP-032B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
384 Màn hình giám sát đa kênh TOA MP-1216 H MP-1216 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
385 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-210-AS MP-210-AS chiếc
3.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
386 Bộ giao diện âm thanh TOA N-8000AF CE N-8000AF CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
387 Bộ giao diện điện thoại TOA N-8000AL CE N-8000AL CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
388 Bộ giao diện C/O TOA N-8000CO CE N-8000CO CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
389 Bộ giao diện trực tiếp TOA N-8000DI CE N-8000DI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
390 Bộ giao tiếp đa năng TOA N-8000MI CE N-8000MI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
391 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8000MS Y N-8000MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
392 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8000RS CE N-8000RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
393 Trạm gọi thoại tiêu chuẩn TOA N-8010MS Y TOA N-8010MS Y chiếc
8.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
394 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8010RS CE TOA N-8010RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
395 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8011MS Y TOA N-8011MS Y chiếc
5.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
396 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8020MS Y TOA N-8020MS Y chiếc
12.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
397 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8031MS Y TOA N-8031MS Y chiếc
9.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
398 Bảng điều khiển tổng đài rảnh tay TOA N-8031SB TOA N-8031SB chiếc
3.355.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
399 Trạm gọi dán phẳng TOA N-8033MS Y TOA N-8033MS Y chiếc
14.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
400 Trạm gắn cửa TOA N-8050DS TOA N-8050DS chiếc
8.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
401 Bộ mạch dành cho máy phụ loại rảnh tay TOA N-8050SB TOA N-8050SB chiếc
5.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
402 Thiết bị giao diện trạm phụ TOA N-8400RS CE TOA N-8400RS CE chiếc
40.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
403 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-2008SP CE D-2008SP CE chiếc
120.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
404 Hộp điều khiển TOA D-2012AS D-2012AS chiếc
21.047.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
405 Bộ điều khiển từ xa TOA D-2012C CE D-2012C CE chiếc
106.749.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
406 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-901 CE D-901 CE chiếc
52.639.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
407 Module điều khiển VCA TOA D-911 D-911 chiếc
18.546.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
408 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-0206 CE DP-0206 CE chiếc
63.789.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
409 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-K1 CE DP-K1 CE chiếc
61.733.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
410 Bộ điều khiển tiếng ồn kỹ thuật số TOA DP-L2 CE301 DP-L2 CE301 chiếc
47.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
411 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số TOA DP-SP3 CE DP-SP3 CE chiếc
30.046.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
412 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-029B 301H TOA DS-029B 301H chiếc
16.127.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
413 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-1000B 301H DS-1000B 301H chiếc
22.716.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
414 Bộ chỉnh âm AM/FM TOA DT-930 UL DT-930 UL chiếc
9.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
415 Bộ điều khiển loa TOA E-84S CN E-84S CN chiếc
5.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
416 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-10 EC EP-029-10 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
417 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-20 EC EP-029-20 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
418 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-0510 E EP-0510 E chiếc
72.237.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
419 Bảng điều khiển từ xa TOA EP-059R E EP-059R E chiếc
74.058.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
420 Bộ lặp lại âm thanh TOA EV-20R W EV-20R W chiếc
13.540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
421 Bộ phát kỹ thuật số TOA EV-350R CE EV-350R CE chiếc
38.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
422 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
4.990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
423 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
424 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
425 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
426 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB1968/00 LBB1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
427 Bộ tiền khuếch đại TOA TA-102 H TOA TA-102 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
428 Bộ điều khiển phân vùng mở rộng Inter-M ECS-6216S ECS-6216S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
429 Bộ phát thông báo khẩn Inter-M EP-6216 EP-6216 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
430 Bộ điều khiển trung tâm ma trận 16X8 vùng Inter-M PX-6216 PX-6216 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
431 Chiết áp 30W AV VC30/02 VC30/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
432 Chiết áp 60W AV VC60/02 VC60/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
433 Chiết áp 100W AV VC100/02 VC100/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
434 Chiết áp 6W AV VC06/01 VC06/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
435 Chiết áp 30W AV VC30/01 VC30/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
436 Chiết áp 60W AV VC60/01 VC60/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
437 Bảng điều khiển sơ tán khẩn cấp AV EEC-6000 CE EEC-6000 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
438 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV SS-6010 CE SS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
439 Bộ nhận tín hiệu IP ITC T-7823 T-7823 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
440 Bảng điều khiển mạng nội bộ IP ITC T-7803E T-7803E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
441 Bộ điều khiển mạng IP ITC T-7802 T-7802 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
442 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P260 TS-P260 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
443 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P240 TS-P240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
444 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168RA TS-9168RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
445 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168R TS-9168R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
446 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164RA TS-9164RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
447 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164R TS-9164R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
448 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9116AV TS-9116AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
449 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9168AV TS-9168AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
450 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9164AV TS-9164AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
451 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
452 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106 TS-9106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
453 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108VG TS-9108VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
454 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104VG TS-9104VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
455 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102VG TS-9102VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
456 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108V TS-9108V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
457 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104V TS-9104V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
458 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102V TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
459 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108RA TS-9108RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
460 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108R TS-9108R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
461 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104RA TS-9104RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
462 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104R TS-9104R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
463 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102RA TS-9102RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
464 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102R TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
465 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025A TS-6025A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
466 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025 TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
467 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-528 VA-528 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
468 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000DW T-8000DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
469 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000D T-8000D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
470 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000CW T-8000CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
471 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000C T-8000C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
472 Điều khiển từ xa ITC T-8000B T-8000B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
473 Bảng điều khiển ITC T-8000BW T-8000BW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
474 Bộ chuyển đổi dữ liệu ITC T-6713 T-6713 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
475 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng IP ITC T-6735 T-6735 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
476 Điều khiển mạng máy chủ TS-9100D TS-9100D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
477 Hộp điều khiển công suất 8 kênh tự động bằng tay TS-9101 TS-9101 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
478 Điều khiển 4 kênh đèn TS-9105 TS-9105 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
479 Điều chỉnh 4 kênh âm lượng TS-9106-TS-9106M TS-9106-TS-9106M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
480 Bộ điều khiển Video HD đa kiểm soát hội nghị TV-60MCU-A (120 thiết bị) TV-60MCU-A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
481 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC V-60MCU-16A TV-60MCU-16A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
482 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC TV-60MCU-16 TV-60MCU-16 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
483 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị TV-60MCU (120 thiết bị) TV-60MCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
484 Bộ cân bằng âm thanh ITC TS-231 TS-231 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
485 Bộ xử lí âm thanh hội nghị ITC TS-234 TS-234 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
486 Bộ điều khiển loa 20 kênh ITC T-6220 T-6220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
487 Bộ điều khiển loa 10 kênh ITC T-6204 T-6204 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
488 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881C TS-P881C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
489 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881A TS-P881A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
490 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881D TS-P881D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
491 Điều khiển âm lượng 5 kênh ITC T-6239F T-6239F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
492 Bộ lặp tín hiệu ITC T-6241 T-6241 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
493 Bộ giám sát đường truyển loa ITC T-6242 T-6242 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
494 Bộ điều khiển kỹ thuật số ITC T-6249 T-6249 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
495 Bảng điều khiển bằng giọng nói ITC T-6203 T-6203 chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
496 Bộ điều khiển trung tâm 10 vùng ITC T-6212A T-6212A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
497 Bộ điều khiển chọn 10 vùng( zone) ITC T-6217 T-6217 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
498 Bộ điều khiển sơ tán khẩn cấp ITC T-6247 T-6247 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
499 Bộ phát tín hiệu 8 kênh ITC TS-205 TS-205 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
500 Hệ thống âm thanh ITC D-200 D-350 D-700 D-1000 D-1200 D-200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
501 Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng IP ITC T-6704 T-6704 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
502 Hệ thống âm thanh ITC TA-H4 TA-H6 TA-H8 TA-H10 TA-H12 TA-H4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
503 Bộ điều khiển IP không dây từ xa ITC T-6720 T-6720 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
504 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-504 VA-505 VA-504 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
505 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-505A VA-505A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
506 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-506 VA-506 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
507 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-515 VA-515 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
508 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000BC VA-6000BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
509 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000EM VA-6000EM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
510 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000FM VA-6000FM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
511 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MA VA-6000MA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
512 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MS 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
513 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000RC 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
514 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6703 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
515 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6731 T-6731 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
516 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6732 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
517 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802ME TH-0802ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
518 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802M TH-0802M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
519 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
520 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
521 Bộ điều khiển bỏ phiếu TS-6025 TS-6025A TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
522 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604M TH-0604M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
523 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604ME TH-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
524 Bộ điều khiển trung tâm TS-9100 TS-9100 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
525 Bộ chuyển mạch AV Matrix chuyên nghiệp ITC TS-9102AV TS-9102AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
526 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix chuyên nghiệp TS-9102R TS-9102RA TS-9104R TS-9104RA TS-9108R TS-9108RA TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
527 Bộ chuyển mạc VGA Matrix TS-9102V TS-9104V TS-9108V TS-9102VG TS-9104VG TS-9108VG TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
528 Bộ điều chỉnh 4 kênh đèn, 4 kênh chuyển đổi nguồn ITC TS-9103 TS-9103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
529 Bộ chia tín hiệu VGA ITC TS-9108S TS-9108S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
530 Bộ điều khiển trung tâm 8 số ITC TS-9109 TS-9109 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
531 Bộ chèn tín hiệu hỗn hợp HD Matrix TS-9144H TS-9144H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
532 Bộ ghép tín hiệu Matrix ITC TS-9148 TS-9148 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
533 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9232H TS-9232H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
534 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9216H TS-9216H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
535 Thiết bị tự động điều khiển video ITC TS-0690 TS-0690 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
536 Hệ thống điều khiển hội nghị không dây hồng ngoại ITC TH-0500M TH-0500M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
537 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000T VA6000T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
538 Chân đến cắm micro TOA ST-73A TOA ST-73A chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
539 Chân đế gắn micro TOA ST-66A TOA ST-66A chiếc
890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
540 Chân đế gắn micro TOA ST-507 TOA ST-507 chiếc
820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
541 Chân đế cắm micro TOA ST-65A TOA ST-65A chiếc
666.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
542 Chân đế gắn micro TOA ST-506 TOA ST-506 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
543 Chân đế cắm micro TOA ST-322B TOA ST-322B chiếc
1.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
544 Giá treo tường TOA SP-1100 TOA SP-1100 chiếc
1.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
545 Giá đỡ gắn loa TOA SP-131 TOA SP-131 chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
546 Giá gắn loa TOA SP-201 TOA SP-201 chiếc
630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
547 Giá gắn loa TOA SP-301 TOA SP-301 chiếc
840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
548 Giá gắn loa TOA SP-410 TOA SP-410 chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
549 Khung đỡ loa TOA SR-CL8 TOA SR-CL8 chiếc
3.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
550 Tấm mở rộng liên kết loa TOA SR-EP3 TOA SR-EP3 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
551 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4 TOA SR-EP4 chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
552 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4WP TOA SR-EP4WP chiếc
2.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
553 Giá đỡ loa TOA SR-FB3 TOA SR-FB3 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
554 Giá đỡ loa TOA SR-FB4 TOA SR-FB4 chiếc
5.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
555 Khung gắn loa TOA SR-PB5 TOA SR-PB5 chiếc
7.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
556 Tấm bảo vệ loa TOA SR-PP4 TOA SR-PP4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
557 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12 TOA SR-RF12 chiếc
24.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
558 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12WP TOA SR-RF12WP chiếc
37.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
559 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF8 TOA SR-RF8 chiếc
27.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
560 Khung gắn loa TOA SR-RF8WP TOA SR-RF8WP chiếc
41.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
561 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA3 TOA SR-SA3 chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
562 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA4 TOA SR-SA4 chiếc
4.599.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
563 Khung đỡ loa TOA SR-SB8 TOA SR-SB8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
564 Loa line array TOA SR-T5 TOA SR-T5 chiếc
53.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
565 Khung đỡ loa TOA SR-TB3 TOA SR-TB3 chiếc
3.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
566 Khung gắn loa TOA SR-TB4 TOA SR-TB4 chiếc
5.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
567 Khung gắn loa TOA SR-TB4WP TOA SR-TB4WP chiếc
5.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
568 Tấm ghép nối TOA SR-TP12 TOA SR-TP12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
569 Khung nối loa TOA SR-TP8 TOA SR-TP8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
570 Khung gắn loa TOA SR-WB3 TOA SR-WB3 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
571 Khung gắn loa TOA SR-WB4 TOA SR-WB4 chiếc
10.910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
572 Giá đỡ treo tường TOA SR-WB4WP TOA SR-WB4WP chiếc
10.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
573 Bộ chọn vùng loa TOA SS-014 Q SS-014 Q chiếc
10.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
574 Bộ chọn vùng TOA SS-015 Q SS-015 Q chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
575 Bộ chọn vùng TOA SS-019B Q TOA SS-019B Q chiếc
8.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
576 Bộ chọn loa TOA SS-021B SS-021B chiếc
9.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
577 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010 AS SS-1010 chiếc
6.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
578 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010R AS SS-1010R AS chiếc
7.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
579 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-2010 AS SS-2010 AS chiếc
9.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
580 Bộ chọn loa TOA SS-9001 TOA SS-9001 chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
581 Đế loa TOA ST-16A TOA ST-16A chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
582 Chân đế cắm micro TOA ST-303A TOA ST-303A chiếc
1.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
583 Chân đế cắm micro TOA ST-304A TOA ST-304A chiếc
1.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
584 Chân đế cắm micro TOA ST-310F TOA ST-310F chiếc
6.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
585 Chân đế cắm micro TOA ST-321B TOA ST-321B chiếc
2.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
586 Bảng chuyển đổi nguồn điện TOA PS-011B TOA PS-011B chiếc
2.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
587 Thiết bị cầm tay tùy chọn liên lạc IP TOA RS-141 TOA RS-141 chiếc
2.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
588 Bộ ghi thông tin tần số TOA RW-4800 ER TOA RW-4800 chiếc
4.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
589 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-01S T TOA S-01S chiếc
680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
590 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-02S T TOA S-02S chiếc
870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
591 Thiết bị chuyển đổi âm thanh TOA S-04S TOA S-04S chiếc
1.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
592 Pin Ni-Cd TOA NDC-2435 TOA NDC-2435 chiếc
12.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
593 Pin Ni-Cd TOA NDC-2460 TOA NDC-2460 chiếc
20.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
594 Hộp kim loại kết nối TOA FX-1 TOA FX-1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
595 Chiết áp 120W Honeywell HN-VC120 HN-VC120 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
596 Chiết áp 60W Honeywell HN-VC60 HN-VC60 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
597 Giá treo tường TOA HY-0851CL TOA HY-0851CL chiếc
4.034.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
598 Giá treo tường TOA HY-0851ST TOA HY-0851ST chiếc
4.963.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
599 Giá treo tường TOA HY-0852ST TOA HY-0852ST chiếc
5.275.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
600 Giá treo tường TOA HY-0871CL TOA HY-0871CL chiếc
3.463.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
601 Giá treo tường TOA HY-1200HB TOA HY-1200HB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
602 Giá treo tường TOA HY-1200HW TOA HY-1200HW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
603 Giá treo tường TOA HY-1200VB TOA HY-1200VB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
604 Giá treo tường TOA HY-1200VW TOA HY-1200VW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
605 Giá treo tường TOA HY-1500HB TOA HY-1500HB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
606 Giá treo tường TOA HY-1500HW TOA HY-1500HW chiếc
1.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
607 Giá treo tường TOA HY-1500VB TOA HY-1500VB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
608 Giá treo tường TOA HY-1500VW TOA HY-1500VW chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
609 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB TOA HY-60DB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
610 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB-WP TOA HY-60DB-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
611 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW TOA HY-60DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
612 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW-WP TOA HY-60DW-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
613 Giá treo neo TOA HY-AH1 TOA HY-AH1 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
614 Giá đỡ gắn loa TOA HY-B0801 TOA HY-B0801 chiếc
5.855.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
615 Đế gắn loa TOA HY-BC1 TOA HY-BC1 chiếc
631.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
616 Hộp gắn loa TOA HY-BC648 Q TOA HY-BC648 Q chiếc
78.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
617 Hộp gắn loa TOA HY-BC658 Q TOA HY-BC658 Q chiếc
100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
618 Giá treo tường TOA HY-BH10B TOA HY-BH10B chiếc
470.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
619 Giá treo tường TOA HY-C0801 TOA HY-C0801 chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
620 Giá treo tường TOA HY-C0801W TOA HY-C0801W chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
621 Giá đỡ cụm TOA HY-CL10B TOA HY-CL10B chiếc
845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
622 Giá đỡ cụm TOA HY-CL20B TOA HY-CL20B chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
623 Giá treo tường TOA HY-CM10B TOA HY-CM10B chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
624 Giá treo tường TOA HY-CM10W TOA HY-CM10W chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
625 Giá treo tường TOA HY-CM20B TOA HY-CM20B chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
626 Giá treo tường TOA HY-CM20W TOA HY-CM20W chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
627 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B TOA HY-CN1B chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
628 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B-WP TOA HY-CN1B-WP chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
629 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1W TOA HY-CN1W chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
630 Giá treo mở rộng TOA HHY-CN1W-WP TOA HHY-CN1W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
631 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B TOA HY-CN7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
632 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B-WP TOA HY-CN7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
633 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W TOA HY-CN7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
634 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W-WP TOA HY-CN7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
635 Giá treo trần TOA HY-CW1B TOA HY-CW1B chiếc
2.069.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
636 Giá treo trần TOA HY-CW1W TOA HY-CW1W chiếc
2.148.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
637 Giá treo trần TOA HY-CW1WP TOA HY-CW1WP chiếc
2.846.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
638 Khung bộ chuyển đổi TOA HY-H1 TOA HY-H1 chiếc
331.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
639 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7B-WP TOA HY-MS7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
640 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7W-WP TOA HY-MS7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
641 Giá đỡ loa TOA HY-MT7 TOA HY-MT7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
642 Giá đỡ loa TOA HY-PF1B TOA HY-PF1B chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
643 Giá đỡ loa TOA HY-PF1W TOA HY-PF1W chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
644 Giá đỡ loa TOA HY-PF1WP TOA HY-PF1WP chiếc
2.389.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
645 Giá đỡ loa TOA HY-PF7B TOA HY-PF7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
646 Giá đỡ loa TOA HY-PF7W TOA HY-PF7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
647 Vòng gia cố TOA HY-RR1 TOA HY-RR1 chiếc
152.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
648 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST1 TOA HY-ST1 chiếc
1.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
649 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST7 TOA HY-ST7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
650 Thanh kênh TOA HY-TB1 TOA HY-TB1 chiếc
344.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
651 Giá đỡ loa TOA HY-TM7B-WP TOA HY-TM7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
652 Giá đỡ loa TOA HY-TM7W-WP TOA HY-TM7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
653 Vòng cắt gắn loa TOA HY-TR1 TOA HY-TR1 chiếc
339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
654 Giá đỡ loa TOA HY-VM7B TOA HY-VM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
655 Giá đỡ loa TOA HY-VM7W TOA HY-VM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
656 Giá gắn tường TOA HY-W05 TOA HY-W05 chiếc
9.051.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
657 Giá treo tường TOA HY-W0801 TOA HY-W0801 chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
658 Giá treo tường TOA HY-W0801W TOA HY-W0801W chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
659 Giá đỡ loa TOA HY-WM1B TOA HY-WM1B chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
660 Giá đỡ loa TOA HY-WM1W TOA HY-WM1W chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
661 Giá đỡ loa TOA HY-WM1WP TOA HY-WM1WP chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
662 Giá đỡ loa TOA HY-WM2B TOA HY-WM2B chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
663 Giá đỡ loa TOA HY-WM2W TOA HY-WM2W chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
664 Giá đỡ loa TOA HY-WM2WP TOA HY-WM2WP chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
665 Giá treo tường TOA HY-WM7B TOA HY-WM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
666 Giá treo tường TOA HY-WM7W TOA HY-WM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
667 Bảng ma trận đầu vào TOA IM-011 E TOA IM-011 E chiếc
37.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
668 Bộ sạc pin TOA IR-200BC CE TOA IR-200BC CE chiếc
10.154.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
669 Pin sạc Ni-Cad TOA IR-200BT-2 Y TOA IR-200BT-2 Y chiếc
767.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
670 Biến áp đầu vào TOA IT-450 TOA IT-450 chiếc
407.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
671 Hộp nối TOA JB-031B TOA JB-031B chiếc
7.239.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
672 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-024 Q TOA JP-024 Q chiếc
24.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
673 Hộp đấu nối dây TOA TOA JP-1216 TOA TOA JP-1216 chiếc
13.752.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
674 Module chuyển đổi Line TOA L-01S T TOA L-01S T chiếc
738.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
675 Module chuyển đổi Line TOA L-11S T TOA L-11S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
676 Module chuyển đổi Line TOA L-41S T TOA L-41S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
677 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01F TOA M-01F chiếc
1.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
678 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01M TOA M-01M chiếc
898.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
679 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01P TOA M-01P chiếc
1.318.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
680 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01S T TOA M-01S T chiếc
1.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
681 Module mic tiền khuếch đại TOA M-03P TOA M-03P chiếc
839.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
682 Module mic tiền khuếch đại TOA M-11S T TOA M-11S T chiếc
1.261.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
683 Module mic tiền khuếch đại TOA M-21S TOA M-21S chiếc
1.778.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
684 Module mic tiền khuếch đại TOA M-41S TOA M-41S chiếc
1.232.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
685 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51F TOA M-51F chiếc
1.755.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
686 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51S T TOA M-51S T chiếc
1.339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
687 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61F TOA M-61F chiếc
1.576.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
688 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61S T TOA M-61S T chiếc
1.634.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
689 Đế gắn giá đỡ TOA MB-15B TOA MB-15B chiếc
452.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
690 Giá đỡ khớp nối TOA MB-15B-J TOA MB-15B-J chiếc
537.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
691 Đế gắn giá đỡ TOA MB-21B2 TOA MB-21B2 chiếc
427.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
692 Đế gắn giá đỡ TOA MB-23B TOA MB-23B chiếc
783.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
693 Khung giá đỡ TOA MB-23B-BK TOA MB-23B-BK chiếc
2.241.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
694 Đế gắn giá đỡ TOA MB-25B TOA MB-25B chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
695 Khung giá đỡ TOA MB-25B-BK TOA MB-25B-BK chiếc
687.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
696 Giá đỡ khớp nối TOA MB-25B-J TOA MB-25B-J chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
697 Đế gắn giá đỡ TOA MB-35B TOA MB-35B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
698 Đế gắn giá đỡ TOA MB-36 TOA MB-36 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
699 Khung giá đỡ TOA MB-QA40 TOA MB-QA40 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
700 Đế gắn giá đỡ TOA MB-TS900 TOA MB-TS900 chiếc
3.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
701 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT3 TOA MB-WT3 chiếc
760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
702 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT4 TOA MB-WT4 chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
703 Module điều khiển seri 9000 TOA AN-001T TOA AN-001T chiếc
5.298.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
704 Quạt tản nhiệt 17W TOA BU-412 301H TOA BU-412 301H chiếc
6.209.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
705 Module điều khiển seri 9000 TOA C-001T TOA C-001T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
706 Bộ phát tiếng Chime Unit TOA CK-025 TOA CK-025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
707 Tủ rack 13U TOA CR-131N TOA CR-131N chiếc
20.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
708 Tủ rack 27U TOA CR-273 chiếc
33.378.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
709 Tủ rack 41U TOA CR-413 TOA CR-413 chiếc
38.923.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
710 Tủ rack 41U TOA CR-413-6 TOA CR-413-6 chiếc
40.393.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
711 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001R TOA D-001R chiếc
3.359.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
712 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001T TOA D-001T chiếc
3.406.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
713 Module giao diện Cobranet TOA D-2000CB TOA D-2000CB chiếc
20.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
714 Module đầu ra Line TOA D-2000DA1 TOA D-2000DA1 chiếc
13.299.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
715 Module đầu vào micro Line TOA D-921E TOA D-921E chiếc
6.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
716 Module đầu vào micro Line TOA D-921F TOA D-921F chiếc
5.575.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
717 Module đầu vào micro Line TOA D-922E TOA D-922E chiếc
4.327.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
718 Module đầu vào micro Line TOA D-922F TOA D-922F chiếc
4.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
719 Module đầu vào kỹ thuật số TOA D-923AE TOA D-923AE chiếc
6.268.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
720 Module đầu vào âm thanh Stereo TOA D-936R TOA D-936R chiếc
5.762.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
721 Module đầu ra Line TOA D-971E TOA D-971E chiếc
6.917.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
722 Module đầu ra Line TOA D-971M TOA D-971M chiếc
6.255.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
723 Module đầu ra Line TOA D-971R TOA D-971R chiếc
5.162.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
724 Module đầu ra kỹ thuật số TOA D-972AE TOA D-972AE chiếc
7.654.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
725 Module điều khiển từ xa TOA D-981 TOA D-981 chiếc
4.406.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
726 Module điều khiển từ xa TOA D-983 TOA D-983 chiếc
7.847.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
727 Module điều khiển VCA TOA D-984VC TOA D-984VC chiếc
9.429.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
728 Module đầu vào Analog TOA DQ-A01 TOA DQ-A01 chiếc
9.572.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
729 Module đầu ra Analog TOA DQ-A02 TOA DQ-A02 chiếc
10.784.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
730 Module điều khiển TOA DQ-C01 TOA DQ-C01 chiếc
5.171.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
731 Module kỹ thuật số I/O TOA DQ-D01 TOA DQ-D01 chiếc
14.404.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
732 Module sereis 900 TOA E-03R TOA E-03R chiếc
1.657.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
733 Module sereis 900 TOA E-04R TOA E-04R chiếc
1.535.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
734 Bảng gắn rack TOA E-7000TB TOA E-7000TB chiếc
8.951.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
735 Bo mạch thông báo bằng âm thanh TOA EV-200M TOA EV-200M chiếc
12.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
736 Thẻ nhớ 128M TOA EV-CF128M TOA EV-CF128M chiếc
4.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
737 Mô-Đun Giám Sát Đường Dây TOA SV-200MA TOA SV-200MA chiếc
4.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
738 Mô-đun mở rộng đầu ra dòng kép với DSP TOA T-001T TOA T-001T chiếc
2.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
739 Vành loa nén TOA TH-650 TOA TH-650 chiếc
1.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
740 Vành loa nén TOA TH-652 AS TOA TH-652 AS chiếc
1.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
741 Vành loa nén TOA TH-660 TOA TH-660 chiếc
1.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
742 Máy biến áp phù hợp TOA TM-30T TOA TM-30T chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
743 Máy biến áp phù hợp TOA TM-60T TOA TM-60T chiếc
940.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
744 Bộ Lập Trình Thời Gian TOA TT-104B 301H TOA TT-104B 301H chiếc
9.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
745 Củ loa TOA TU-631 TOA TU-631 chiếc
600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
746 Củ loa TOA TU-631M TOA TU-631M chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
747 Củ Loa 30W TOA TU-632 AS TOA TU-632 AS chiếc
610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
748 Củ loa 30W TOA TU-632M AS TU-632M AS chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
749 Củ loa TOA TU-651 TOA TU-651 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
750 Củ loa TOA TU-651M TOA TU-651M chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
751 Củ Loa Trở Kháng Thấp 50W TOA TU-652 AS TOA TU-652 AS chiếc
730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
752 Củ Loa Trở Kháng Cao 50W TOA TU-652M AS TOA TU-652M AS chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
753 Module tiền khuếch đại TOA U-01F TOA U-01F chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
754 Module tiền khuếch đại TOA U-01P TOA U-01P chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
755 Module tiền khuếch đại TOA U-01R TOA U-01R chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
756 Module tiền khuếch đại TOA U-01S T TOA U-01S T chiếc
610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
757 Module tiền khuếch đại TOA U-03R TOA U-03R chiếc
670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
758 Module tiền khuếch đại TOA U-11R TOA U-11R chiếc
910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
759 Module tiền khuếch đại TOA U-11S T TOA U-11S T chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
760 Module tiền khuếch đại TOA U-12S T TOA U-12S T chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
761 Module tiền khuếch đại TOA U-13R TOA U-13R chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
762 Module đầu vào TOA U-14R TOA U-14R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
763 Module tiền khuếch đại TOA U-21S TOA U-21S chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
764 Module tiền khuếch đại TOA U-43R TOA U-43R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
765 Module tiền khuếch đại TOA U-61S T TOA U-61S T chiếc
1.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
766 Vỏ bọc TOA UC-200A TOA UC-200A chiếc
2.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
767 Pin sạc TOA WB-2000-2 Y TOA WB-2000-2 Y chiếc
856.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
768 Đế gắn tường TOA WB-RM200 TOA WB-RM200 chiếc
1.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
769 Giá gắn loa TOA WCB-31 TOA WCB-31 chiếc
2.224.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
770 Giá đỡ camera TOA WH-4 TOA WH-4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
771 Module lựa chọn tăng âm TOA YA-7000 TOA YA-7000 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
772 Khung hỗ trợ giá đỡ TOA YA-706 TOA YA-706 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
773 Cáp kết nối TOA YA-8 TOA YA-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
774 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150 TOA YC-150 chiếc
709.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
775 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150E TOA YC-150E chiếc
1.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
776 Hộp gắn thiết bị TOA YC-241 TOA YC-241 chiếc
1.109.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
777 Hộp gắn thiết bị TOA YC-251 TOA YC-251 chiếc
4.043.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
778 Giá treo tường TOA YC-280 TOA YC-280 chiếc
619.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
779 Giá treo tường TOA YC-290 TOA YC-290 chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
780 Hộp điện 2 gang TOA YC-302 TOA YC-302 chiếc
532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
781 Hộp treo tường TOA YC-822 TOA YC-822 chiếc
1.905.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
782 Hộp treo tường ngoài trời TOA YC-823 TOA YC-823 chiếc
3.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
783 Hộp đựng TOA YC-841 TOA YC-841 chiếc
4.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
784 Giá gắn tường TOA YC-850 TOA YC-850 chiếc
2.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
785 Hộp trống TOA YF-120B TOA YF-120B chiếc
5.245.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
786 Khung gắn thiết bị TOA YJ-120B TOA YJ-120B chiếc
1.126.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
787 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003B TOA YM-003B chiếc
760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
788 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003LB TOA YM-003LB chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
789 Mặt ốp TOA YP-1AF TOA YP-1AF chiếc
172.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
790 Tai nghe kiểu treo TOA YP-E401 YP-E401 chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
791 Tai nghe hỗ trợ TOA YP-E5000 TOA YP-E5000 chiếc
1.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
792 Hộp Âm Tường TOA YS-11A TOA YS-11A chiếc
192.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
793 Hộp Gắn Nổi TOA YS-13A TOA YS-13A chiếc
1.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
794 Khung xoay gắn loa TOA YS-151S TOA YS-151S chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
795 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-260 TOA YS-260 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
796 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-270 TOA YS-270 chiếc
360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
797 Đế gắn loa TOA YS-301 TOA YS-301 chiếc
895.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
798 Giá treo loa TOA YS-31W TOA YS-31W chiếc
1.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
799 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CF TOA YS-4CF chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
800 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CM TOA YS-4CM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
801 Đai siết loa TOA YS-60B TOA YS-60B chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
802 Ăng ten không dây TOA YW-4500 TOA YW-4500 chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
803 Đồng Hồ Đo Trở Kháng LOA TOA ZM-104A TOA ZM-104A chiếc
7.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
804 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9001 TOA ZM-9001 chiếc
1.040.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
805 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9002 TOA ZM-9002 chiếc
1.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
806 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9003 TOA ZM-9003 chiếc
1.455.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
807 Bảng điều chỉnh từ xa TOA ZM-9011 TOA ZM-9011 chiếc
5.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
808 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9012 TOA ZM-9012 chiếc
5.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
809 Bảng Điều Khiển Từ Xa TOA ZM-9013 TOA ZM-9013 chiếc
6.248.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
810 Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9014 TOA ZM-9014 chiếc
6.248.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
811 Module phân vùng TOA ZP-001T TOA ZP-001T chiếc
3.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
812 Bộ Lưu Bản Tin Ghi Âm Sẵn TOA EV-700 QCE TOA EV-700 QCE chiếc
33.079.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
813 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-210 S TOA RM-210 S chiếc
4.390.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
814 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200M S TOA RM-200M S chiếc
8.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
815 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
816 Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC3-CBB BOSCH LC3-CBB chiếc
80.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
817 Giá treo tường bằng kim loại Honeywell L-VWM06A/EN L-VWM06A/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
818 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV ZS-6010 CE ZS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
819 Bảng điều khiển giọng nói AV AGS-6000CE AGS-6000CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
820 Bộ hẹn giờ và phát lại âm thanh AV TR-10SR CE TR-10SR CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
821 Bộ phát nhạc CD/USB/SD AV PCD CE PCD CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
822 Card cho ngõ ra 4 kênh Audio ITC TS-9204CC TS9204CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
823 Card cho ngõ vào 4 kênh Audio ITC TS-9204CR TS9204CR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
824 Card cho ngõ ra DVI 8 kênh TS-9204DC TS9204DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
825 Card cho ngõ vào DVI 8 kênh TS-9204DR TS9204DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
826 Card cho ngõ ra đầu nối bằng sợi quang TS-9204GC TS9204GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
827 Card cho ngõ vào kết nối bằng sợi quang TS-9204GR TS9204GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
828 Card cho ngõ ra HDMI 4 kênh TS-9204HC TS9204HC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
829 Card cho ngõ vào HDMI 4 kênh TS-9204HR TS9204HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
830 Card ngõ ra cho SDI 4 kênh ITC TS-9204SC TS9204SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
831 Card cho ngõ vào SDI 4 kênh ITC TS-9204SR TS9204SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
832 Card cho ngõ ra HDBase 4 kênh ITC TS-9204TC TS9204TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
833 Card cho ngõ vào HDBase 4 kênh ITC TS-9204TR TS9204TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
834 Card cho ngõ ra Video tổng hợp 8 Kênh ITC TS-9208CC TS9208CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
835 Card cho ngõ ra DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DC TS9208DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
836 Card cho ngõ vào DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DR TS9208DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
837 Card cho ngõ ra 8 kênh kết nối sợi quang TS-9208GC TS9208GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
838 Card cho ngõ vào 8 kênh kết nối sợi quang ITC TS-9208GR TS9208GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
839 Card cho ngõ vào HDMI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208HR TS9208HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
840 Hộp truyền phát tín hiệu ITC TS-9507HD TS9507HD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
841 Hộp truyền phát tín hiệu AV xoắn đôi ITC TS-9506AT TS9506AT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
842 Card cho ngõ vào HD Base 8 kênh ITC TS-9208TR TS9208TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
843 Card cho ngõ ra HD Base 8 kênh ITC TS-9208TC TS9208TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
844 Card cho ngõ vào SDI 8 kênh ITC TS-9208SR TS9208SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
845 Card cho ngõ ra SDI 8 kênh TS-9208SC TS9208SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
846 Bộ kết nối hệ thống nhúng hội nghị ITC TS-0626 TS-0626A 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
847 Bộ thu RF ITC TS-9171 TS-9171 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
848 Bộ phản hồi tín hiệu ITC TH-9000S TH-9000S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
849 Adaptor nguồn ITC TH-0522 TH-0522 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
850 Camera quay tốc độ cao ITC TS-0691 TS-0691 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
851 Camera tốc độ cao ITC TS-0692 TS-0692 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
852 Pin Lithium-Polymer ITC TH-0521 TH-0521 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
853 Hộp sạc pin ITC TH-0520 TH-0520 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
854 Anten ITC TH-0512 TH-0512 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
855 Bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại ITC TH-0511 TH-0511 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
856 Bộ chia dây tín hiệu ITC TH-0510 TH-0510 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
857 Ampli tiền khuếch đại Bosch LBB 1925/10 LBB 1925/10 chiếc
7.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
858 Ampli công suất 180/120W Bosch LBB 1930/20 LBB 1930/20 chiếc
6.226.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
859 Amply công suất 360/240W Bosch LBB 1935/20 LBB 1935/20 chiếc
9.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
860 Amply công suất 720/480W Bosch LBB 1938/20 LBB 1938/20 chiếc
16.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
861 Bàn gọi âm thanh thông báo Bosch LBB 1941/00 LBB 1941/00 chiếc
2.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
862 Bàn gọi 6 vùng Bosch LBB 1946/00 LBB 1946/00 chiếc
3.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
863 Micro để bàn Bosch LBB 1950/10 LBB 1950/10 chiếc
1.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
864 Khối quản lý tin nhắn Bosch LBB 1965/00 LBB 1965/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
865 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB 1968/00 LBB 1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
866 Bộ khuếch đại vòng lặp Bosch PLN-1LA10 PLN-1LA10 chiếc
10.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
867 Bộ đếm giờ Bosch PLN-6TMW PLN-6TMW chiếc
20.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
868 Bảng điều khiển treo tường đa năng 6 zone Bosch PLN-4S6Z PLN-4S6Z chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
869 Đầu phát TOA WM-2110 01ER WM-2110 01ER chiếc
7.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
870 Bộ thu di động TOA WT-2100 01 WT-2100 01 chiếc
5.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
871 Bộ Thu Micro Không Dây TOA WT-5100 F01 WT-5100 F01 chiếc
4.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
872 Tai nghe kiểu treo TOA YP-E401 YP-E401 chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
873 Micro cài áo đa hướng TOA YP-M5310 YP-M5310 chiếc
980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
874 Bộ thu không dây cài lưng kèm tai nghe JTS TG-10R/WM-10TG TG-10R/WM-10TG chiếc
3.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
875 Bộ phát không dây gài lưng JTS TG-10T JTS TG-10T chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
876 Bộ phát không dây gài lưng kèm micro cài ve áo JTS TG-10T/CM-801S TG-10T/CM-801S chiếc
3.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
877 Micro phiên dịch JTS e-8TH e-8TH chiếc
3.880.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
878 Bộ sạc cho micro JTS TG-10CH18 TG-10CH18 chiếc
9.760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
879 Bộ phát tín hiệu không dây JTS TG-10STX TG-10STX chiếc
7.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
880 Pin Lithium-Ion JTS TG-3.7VB TG-3.7VB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
881 Bộ thu không dây gài lưng JTS TG-10R TG-10R chiếc
3.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
882 Micro không dây cầm tay JTS Mh-16TG Mh-16TG chiếc
5.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
883 Sạc pin 2 lỗ JTS TG-10CH2 TG-10CH2 chiếc
1.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
884 Mic shure Sạc pin 36 lỗ JTS TG-10CH36 TG-10CH36 chiếc
18.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
885 Bộ thu không dây để bàn JTS TG-10SRX TG-10SRX chiếc
5.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
886 Bộ truyền phát hồng ngoại 4 kênh Bosch INT-TX04 INT-TX04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
887 Bộ điều khiển không dây hồng ngoại 16 kênh ITC TS-0670H TS-0670H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
888 Bộ thu phát hồng ngoại phiên dịch ITC IR Radiator TS-0670HS TS-0670HS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
889 Bộ thu hồng ngoại 16 kênh ITC TS-0670HD TS-0670HD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
890 Micro phiên dịch ca bin ITC TS-0670HY TS-0670HY chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
891 Bộ sạc pin máy phiên dịch ITC TS-0670HC TS-0670HC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
892 Bộ điều khiển hệ thống phiên dịch 8 kênh ITC TS-0670H-8 TS-0670H-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
Loa
893 Loa Gắn Trần Nổi 6W TOA PC-2668 PC-2668 chiếc
490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
894 Loa Âm Trần 6W TOA PC-2869 TOA PC-2869 chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
895 Loa Âm Trần 15W TOA PC-2852 PC-2852 chiếc
1.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
896 Loa gắn tường TOA PC-391 Y PC-391 chiếc
1.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
897 Loa gắn tường TOA PC-391T Y PC-391T Y chiếc
1.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
898 Loa Gắn Trần Chống Nước 3W TOA PC-3CL PC-3CL chiếc
2.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
899 Loa Gắn Trần Chống Nước TOA PC-3WR PC-3WR chiếc
2.198.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
900 Loa Gắn Trần Chống Bụi 5W TOA PC-5CL PC-5CL chiếc
2.560.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
901 Loa âm trần TOA PC-648R PC-648R chiếc
350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
902 Loa âm trần 6W TOA PC-658R PC-658R chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
903 Loa âm trần TOA PC-668R-AS F00 PC-668R-AS F00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
904 Loa Treo Trần TOA PE-304 PE-304 chiếc
1.885.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
905 Loa treo trần TOA PE-64 PE-64 chiếc
1.480.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
906 Loa Âm Trần 6W TOA PC-1869 PC-1869 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
907 Loa Gắn Trần Nổi Chống Cháy 6W TOA PC-2268 PC-2268 chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
908 Loa Gắn Trần Nổi Chống Cháy 6W TOA PC-2268WP TOA PC-2268WP chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
909 Loa Âm Trần 6W TOA PC-2369 PC-2369 chiếc
840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
910 Loa gắn trần TOA PC-1867F PC-1867F chiếc
730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
911 Loa gắn trần TOA PC-1867FC PC-1867FC chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
912 Loa âm trần 6W TOA F-1522SC F-1522SC chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
913 Loa âm trần 30W TOA F-2322C F-2322C chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
914 Loa âm trần 30W TOA F-2352C F-2352C chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
915 Loa âm trần 6W TOA F-2352SC F-2352SC chiếc
1.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
916 Loa âm trần 60W TOA F-2852C F-2852C chiếc
3.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
917 Loa âm trần 6W Honeywell L-PCM06E L-PCM06E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
918 Loa âm trần mặt loa rời 6W TOA CM-760 TOA CM-760 chiếc
360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
919 Loa âm trần mặt loa rời 6W TOA CM-960 CM-960 chiếc
340.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
920 Mặt che loa âm trần TOA CP-73 CP-73 chiếc
80.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
921 Mặt che loa âm trần TOA CP-77 CP-77 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
922 Mặt che loa âm trần TOA CP-93 CP-93 chiếc
89.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
923 Mặt che loa âm trần TOA CP-97 CP-97 chiếc
125.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
924 Loa âm trần 30W TOA F-122C F-122C chiếc
2.010.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
925 Loa âm trần 9/6W BOSCH LBC3950/01 LBC3950/01 chiếc
355.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
926 Loa âm trần 9/6W BOSCH LBC3951/11 LBC3951/11 chiếc
330.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
927 Loa âm trần 6W BOSCH LHM0606/10 LHM0606/10 chiếc
230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
928 Loa âm trần 6W BOSCH LHM0606/00 BOSCH LHM0606/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
929 Loa âm trần 6W BOSCH LC3-UC06 LC3-UC06 chiếc
204.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
930 Loa âm trần 6W BOSCH LC3-UC06-LZ LC3-UC06-LZ chiếc
204.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
931 Loa âm trần 9/6W BOSCH LBC3090/01 LBC3090/01 chiếc
439.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
932 Loa âm trần 9/6W BOSCH LBC3090/31 LBC3090/31 chiếc
468.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
933 Loa âm trần 36/24W BOSCH LBC3099/41 LBC3099/41 chiếc
839.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
934 Loa trần Honeywell LM2-MMB LM2-MMB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
935 Loa âm trần Honeywell L-PCP20A L-PCP20A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
936 Loa âm trần 3W Inter-M CS-303FC CS-303FC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
937 Loa âm trần 10/5/3W Inter-M CS-510F CS-510F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
938 Loa âm trần 10/5/3W Inter-M CS-610F CS-610F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
939 Loa âm trần AV CS06W CS06W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
940 Loa âm trần AV CS09W CS09W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
941 Loa âm trần AV CS15W CS15W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
942 Âm ly ITC TS-32P-4 ITCTS32P4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
943 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-525 VA525 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
944 Loa trần chống cháy ITC VA-505 VA505 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
945 Loa trần chống cháy ITC VA-504 VA504 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
946 Loa gắn trần ITC IP-S835 IPS835 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
947 Loa gắn trần ITC IP-S625 IPS625 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
948 Loa gắn trần ITC IP-S515 IPS515 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
949 Loa gắn trần ITC IP-S508 IPS508 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
950 Loa gắn trần ITC T-208 T208 chiếc
3.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
951 Loa gắn trần ITC T-205 T205 chiếc
1.685.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
952 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-575 VA575 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
953 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-585 VA585 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
954 Loa gắn trần T-105L T105L chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
955 Loa gắn trần T-105H T105H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
956 Loa gắn trần T-105F T105F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
957 Loa gắn trần T-105FP T105FP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
958 Loa gắn trần T-105S T105S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
959 Loa gắn trần ITC T-105R T105R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
960 Loa gắn trần ITC T-105M T105M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
961 Loa gắn trần ITC T-106 T106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
962 Loa gắn trần ITC T-105Y T105Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
963 Loa gắn trần ITC T-105U T105U chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
964 Loa gắn trần ITC T-106F T106F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
965 Loa gắn trần ITC T-106A T106A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
966 Loa gắn trần T-106W T106W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
967 Loa gắn trần ITC T-106U T106U chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
968 Loa gắn trần ITC T-106Y T106Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
969 Loa gắn trần ITC T-205A T205A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
970 Loa gắn trần ITC T-205AR T-206AR T-208AR ITCT205AR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
971 Loa gắn trần ITC T-205B T205B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
972 Loa gắn trần ITC T-205BC T205BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
973 Loa gắn trần ITC T-206 T206 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
974 Loa gắn trần T-205P T205P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
975 Loa gắn trần ITC T-205F T205F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
976 Loa gắn trần ITC T-205CW T205CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
977 Loa gắn trần ITC T-206F T206F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
978 Loa gắn trần ITC T-206CW T206CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
979 Loa gắn trần ITC T-206BC T206BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
980 Loa gắn trần ITC T-206B T206B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
981 Loa gắn trần ITC T-206A T206A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
982 Loa gắn trần ITC T-208A T208A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
983 Loa gắn trần ITC T-206P T206P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
984 Loa gắn trần ITC T-208CW T208CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
985 Loa gắn trần ITC T-208BC T208BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
986 Loa gắn trần ITC T-208B T208B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
987 Loa gắn trần ITC T-208F T208F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
988 Loa gắn trần ITC T-208P T208P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
989 Loa gắn trần ITC T-208S T208S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
990 Loa gắn trần ITC T-552 T552 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
991 Loa gắn trần ITC T-562 T562 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
992 Loa gắn trần ITC T-105A T105A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
993 Loa gắn trần ITC T-105 T105 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
994 Loa gắn trần ITC T-104U T104U chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
995 Loa gắn trần ITC T-104GK T104GK chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng