Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Tăng âm TOA VM-2120 ER VM-2120 ER chiếc
16.164.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
2 Tăng âm TOA VM-2240 ER VM-2240 ER chiếc
17.745.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Ứng dụng hệ thống TOA VM-2000 VM-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
4 Amply mixer 240W TOA VM-3240VA CE VM-3240VA CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
5 Amply liền mixer 360W TOA VM-3360VA CE VM-3360VA CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
6 Micro Báo Cháy TOA RM-300MF TOA RM-300MF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
7 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
8 Ứng dụng hệ thống TOA VM-3000 VM-3000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
9 Amply công suất TOA VP-1061 301H TOA VP-1061 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
10 Amply Công Suất 120W TOA VP-1121 301H TOA VP-1121 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
11 Amply Công Suất 240W TOA VP-1241 301H TOA VP-1241 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
12 Amply Công Suất 360W TOA VP-1361 301H TOA VP-1361 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
13 Module Ngõ Vào Tăng Âm TOA VP-200VX TOA VP-200VX chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
14 Amply công suất 4 kênh 60W TOA VP-2064 VP-2064 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
15 Amply công suất 2 kênh 120W TOA VP-2122 TOA VP-2122 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
16 Amply công suất 1 kênh 240W TOA VP-2241 VP-2241 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
17 Amply công suất 1 kênh 420W TOA VP-2421 VP-2421 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
18 Bộ Quản Lý Trung Tâm TOA VX-2000 TOA VX-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
19 Bộ Cấp Nguồn Khẩn Cấp TOA VX-2000DS 301H TOA VX-2000DS 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
20 Khung Gắn Nguồn TOA VX-2000PF TOA VX-2000PF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
21 Khung Gắn Thiết Bị Giám Sát TOA VX-2000SF TOA VX-2000SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
22 Bộ Cấp Nguồn TOA VX-200PS ER TOA VX-200PS ER chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
23 Mô-Đun Chỉnh Tiếng TOA VX-200SE TOA VX-200SE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
24 Mô-Đun Ngõ Vào Điều Khiển TOA VX-200SI TOA VX-200SI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
25 Mô-Đun Ngõ Ra Điều Khiển TOA VX-200SO TOA VX-200SO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
26 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP TOA VX-200SP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
27 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP-2 TOA VX-200SP-2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
28 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ TOA VX-200SZ chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
29 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ-2 TOA VX-200SZ-2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
30 Mô-Dun Ngõ Vào Âm Thanh TOA VX-200XI TOA VX-200XI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
31 Mô-Đun Ngõ Vào Cho Micro TOA VX-200XR TOA VX-200XR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
32 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200X S TOA RM-200X S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
33 Micro Báo Cháy TOA RM-200XF TOA RM-200XF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
34 Ứng dụng hệ thống TOA VX-2000 VX-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
35 Amply công suất 480W TOA FV-248PA-AS FV-248PA-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
36 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2000AO TOA SX-2000AO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
37 Thiết bị ngõ vào điều khiển TOA SX-2000CI TOA SX-2000CI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
38 Bộ điều khiển thiết bị đầu ra TOA SX-2000CO TOA SX-2000CO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
39 Bộ quản lý trung tâm TOA SX-2000SM TOA SX-2000SM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
40 Mô-đun giao tiếp IP TOA SX-200IP TOA SX-200IP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
41 Mô-đun giao tiếp micro TOA SX-200RM TOA SX-200RM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
42 Thiết bị ngõ vào âm thanh TOA SX-2100AI TOA SX-2100AI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
43 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2100AO TOA SX-2100AO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
44 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200SA TOA RM-200SA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
45 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
46 Ứng dụng hệ thống TOA SX-2000 SX-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
47 Phần mềm cài đặt IP-1000S IP-1000S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
48 Bộ giao diện âm thanh IP TOA IP-1000AF IP-1000AF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
49 Mô-đun âm thanh IP TOA IP-100XI IP-100XI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
50 Tăng âm công suất TOA AX-0120 AX-0120 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
51 Tăng âm công suất TOA AX-0240 AX-0240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
52 Micro chọn vùng từ xa TOA IP-100RM IP-100RM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
53 Bàn mở rộng 10 vùng IP TOA RM-110 RM-110 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
54 LOA MỞ RỘNG CÔNG SUẤT 10W TOA BS-P678IP1 BS-P678IP1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
55 Loa hộp treo tường TOA BS-P1030BIP1 BS-P1030BIP1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
56 Loa cột 40W TOA TZ-P406BIP1 TZ-P406BIP1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
57 Bộ điều khiển trung tâm IP TOA IP-1000CI IP-1000CI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
58 Bảng đấu nối TOA RM-200RJ TOA RM-200RJ chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
59 Bộ quản lý nguồn TOA VX-3000DS CE TOA VX-3000DS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
60 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
61 Bàn phím mở rộng cho micro TOA RM-210F TOA RM-210F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
62 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-300X TOA RM-300X chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
63 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
64 Ứng dụng hệ thống TOA VX-3000 VX-3000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
65 Bộ chuyển mạch TOA FV-200CA-AS TOA FV-200CA-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
66 Bộ phát tin nhắn TOA FV-200EV-AS TOA FV-200EV-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
67 Bộ mixer tiền khuếch đại TOA FV-200PP-AS TOA FV-200PP-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
68 Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS TOA FV-200PS-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
69 Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa TOA FV-200RF-AS TOA FV-200RF-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
70 Amply công suất 240W TOA FV-224PA-AS FV-224PA-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
71 Ứng dụng hệ thống TOA FV-200 TOA FV-200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
72 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
73 Bộ mở vùng 24 vùng Honeywell HEX-24 HEX-24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
74 Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000 HMC-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
75 Bộ amply trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000 HCU-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
76 Bộ mở vùng 8 vùng Honeywell HEX-8 HEX-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
77 Bàn phím mở rộng Honeywell HMC-K8 HMC-K8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
78 Amply công suất 500W Honeywell HAM-2000 HAM-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
79 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
80 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
81 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
82 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
83 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
84 Bảng mạch báo cháy Bosch LBB 1995/00 LBB 1995/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
85 Mở rộng điều khiển từ xa Bosch LBB 1997/00 LBB 1997/00 chiếc
10.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
86 Bộ kit điều khiển từ xa Bosch LBB 1998/00 LBB 1998/00 chiếc
12.285.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
87 Mở rộng cho bộ KIT điều khiển từ xa Bosch LBB 1999/00 LBB 1999/00 chiếc
9.214.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
88 Bộ cấp nguồn 24V dòng sạc 12A Bosch PLN-24CH12 PLN-24CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
89 Set of 12 Dummy Load Plena 60W BOSCH PLN-DMY60 PLN-DMY60 chiếc
3.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
90 Hệ thống Bosch Plena Vas 30 vùng ( zone) loa Plena Vas_1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
91 Hệ thống Bosch Plena Vas 5 vùng ( zone) loa Plena Vas_2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
92 Bộ điều khiển trung tâm Paviro 12 vùng Bosch PVA-4CR12 PVA-4CR12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
93 Bộ định tuyến Paviro 24 vùng Bosch PVA-4R24 PVA-4R24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
94 Amply Paviro 2 x 500W Bosch PVA-2P500 PVA-2P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
95 Bàn gọi Bosch PVA-15CST PVA-15CST chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
96 Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch PVA-20CSE PVA-20CSE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
97 Nút bấm khẩn cấp cho bàn gọi Bosch PVA-1EB PVA-1EB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
98 Bộ khóa cho bàn gọi Bosch PVA-1KS PVA-1KS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
99 Module giám sát tuyến loa Bosch PVA-1WEOL PVA-1WEOL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
100 Bộ trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN X-DCS2000/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
101 Micro thông báo chọn vùng để bàn Honeywell X-NPMI XNPMI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
102 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
103 Bộ giao diện tài nguyên mạng 4 kênh Honeywell X-NRI/EN X-NRI/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
104 Amply công suất 4 kênh x 125W (class D) Honeywell X-DA4125 X-DA4125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
105 Amply công suất 500W Honeywell X-DA1500 X-DA1500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
106 Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT HN-PTT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
107 Amply công suất Honeywell 4x125W X-DA4125EN X-DA4125EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
108 Amply công suất Honeywell 1x500W X-DA1500EN X-DA1500EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
109 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
110 Bảng chỉnh âm lượng TOA FS-7000AT TOA FS-7000AT chiếc
4.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
111 Bảng điều khiển TOA FS-7000CP TOA FS-7000CP chiếc
11.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
112 Bộ điều khiển báo động TOA FS-7000EV TOA FS-7000EV chiếc
9.689.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
113 Bảng điều khiển ma trận nhóm TOA FS-7000GM TOA FS-7000GM chiếc
5.887.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
114 Amply công suất 600W TOA FS-7006PA FS-7006PA chiếc
23.166.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
115 Bộ điều khiển mở rộng TOA FS-7010CP TOA FS-7010CP chiếc
5.584.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
116 Micro để bàn mở rộng từ xa TOA FS-7010RM TOA FS-7010RM chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
117 Amply công suất 1200W TOA FS-7012PA TOA FS-7012PA chiếc
34.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
118 Bàn gọi 1 vùng zone BOSCH PLE-1CS BOSCH PLE-1CS chiếc
1.785.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
119 Amply mixer 30W Bosch PLE-1MA030-EU PLE-1MA030-EU chiếc
3.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
120 Amply mixer 60W Bosch PLE-1MA060-EU BOSCH PLE-1MA060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
121 Amply mixer 120W Bosch PLE-1MA120-EU PLE-1MA120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
122 Amply mixer công suất 60W Bosch PLE-1ME060-EU PLE-1ME060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
123 Amply mixer công suất 120W Bosch PLE-1ME120-EU BOSCH PLE-1ME120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
124 Amply mixer công suất 240W Bosch PLE-1ME240-EU BOSCH PLE-1ME240-EU chiếc
8.620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
125 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
126 Bộ thu vòng cảm ứng Bosch PLN-ILR PLN-ILR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
127 Đầu phát nhạc nền all in one: DVD/TUNER/MP3 kèm trộn 240W, 6 vùng zone Bosch PLN-6AIO240 PLN-6AIO240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
128 Bàn gọi đa năng 6 zone để bàn Bosch PLN-6CS PLN-6CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
129 Bộ tiền khuếch đại công suất Bosch PLE-10M2-EU PLE-10M2-EU chiếc
8.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
130 Bàn gọi 2 vùng Bosch PLE-2CS PLE-2CS chiếc
3.723.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
131 Amplifier công suất bosch PLE-1P120-EU PLE-1P120-EU chiếc
6.282.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
132 Amplifier công suất bosch PLE-1P240-EU PLE-1P240-EU chiếc
10.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
133 Ampli kèm trộn 120W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA120-EU PLE-2MA120-EU chiếc
10.466.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
134 Ampli kèm trộn 240W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA240-EU PLE-2MA240-EU chiếc
14.072.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
135 Bộ trộn xử lý kỹ thuật số 8 kênh ma trận Bosch PLM-8M8 PLM-8M8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
136 Amply 4 vùng công suất 4 x 220W Bosch PLM-4P220 PLM-4P220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
137 Amply 4 vùng công suất 4 x 125W Bosch PLM-4P125 PLM-4P125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
138 Bàn gọi 8 vùng zone Bosch PLM-8CS PLM-8CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
139 Bộ điều khiển treo tường Bosch PLM-WCP PLM-WCP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
140 Bộ điều khiển mạng đã bao gồm phần mềm praesideo Bosch PRS-NCO3 PRS-NCO3 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
141 Giao diện đa kênh Bosch PRS-16MCI PRS-16MCI chiếc
29.655.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
142 Giao diện mạng CobraNet Bosch LBB 4404/00 LBB 4404/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
143 Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ Bosch PRS-1AIP1 PRS-1AIP1 chiếc
31.845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
144 Bộ xếp chồng cuộc gọi Bosch PRS-CRF PRS-CRF chiếc
34.105.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
145 Bộ mở rộng tín hiệu audio analog Bosch PRS-4AEX4 PRS-4AEX4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
146 Bộ giao diện audio Bosch OMNEO PRS-4OMI4 PRS-4OMI4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
147 Amply công suất 500W Bosch PRS-1P500 PRS-1P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
148 Micro cổ ngỗng Bosch LBB 9082/00 LBB 9082/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
149 Micro điện động cầm tay đa hướng Bosch LBB 9081/00 LBB 9081/00 chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
150 Bộ sạc 48V 12 kênh Bosch PRS-48CH12 PRS-48CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
151 Chân đế TOA ST-34B TOA ST-34B chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
152 Khung gắn loa TOA SP-420 TOA SP-420 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
153 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-013B TOA PF-013B chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
154 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-023B TOA PF-023B chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
155 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-1100 TOA PF-1100 chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
156 Module điều khiển TOA RC-001T TOA RC-001T chiếc
5.109.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
157 Bộ điều khiển từ xa TOA RC-03 TOA RC-03 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
158 Bảng điều khiển micro TOA RF-011 Q TOA RF-011 Q chiếc
25.099.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
159 Trạm biến áp TOA RS-150 TOA RS-150 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
160 Trạm biến áp TOA RS-160 TOA RS-160 chiếc
2.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
161 Trạm biến áp TOA RS-170 TOA RS-170 chiếc
3.270.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
162 Trạm biến áp TOA RS-180 TOA RS-180 chiếc
5.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
163 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2001 TOA RU-2001 chiếc
3.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
164 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2002 TOA RU-2002 chiếc
5.858.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
165 Trạm gọi chính tiêu chuẩn TOA N-8410MS Y TOA N-8410MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
166 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100 W TOA NX-100 W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
167 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100S W TOA NX-100S W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
168 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng TOA NX-300 W TOA NX-300 W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
169 Bộ đấu nối TOA FS-7000JP FS-7000JP chiếc
10.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
170 Bộ điều khiển cấp nguồn TOA FS-7000PS FS-7000PS chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
171 Bộ điều khiển giao diện micro TOA FS-7000RF FS-7000RF chiếc
12.329.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
172 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-028B JP-028B chiếc
12.532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
173 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-029B Q220 JP-029B Q220 chiếc
36.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
174 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-034 Q220 JP-034 Q220 chiếc
35.506.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
175 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-10 EC JP-039-10 EC chiếc
28.663.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
176 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-20 EC JP-039-20 EC chiếc
46.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
177 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-0410 H JP-0410 H chiếc
71.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
178 Bộ xử lý trộn đa kênh TOA M-164E-AE M-164E-AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
179 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-633D CE M-633D CE chiếc
48.137.430 VND VND
Còn hàng 12 tháng
180 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-864D CE M-864D CE chiếc
88.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
181 Bộ tiền khuếch đại series 9000 TOA M-9000M2 CE M-9000M2 CE chiếc
16.145.030 VND VND
Còn hàng 12 tháng
182 Bảng điều khiển trống rộng TOA MB-15B-BK MB-15B-BK chiếc
743.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
183 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-011 E MP-011 E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
184 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-032B MP-032B chiếc
6.112.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
185 Màn hình giám sát đa kênh TOA MP-1216 H MP-1216 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
186 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-210-AS MP-210-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
187 Bộ giao diện âm thanh TOA N-8000AF CE N-8000AF CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
188 Bộ giao diện điện thoại TOA N-8000AL CE N-8000AL CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
189 Bộ giao diện C/O TOA N-8000CO CE N-8000CO CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
190 Bộ giao diện trực tiếp TOA N-8000DI CE N-8000DI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
191 Bộ giao tiếp đa năng TOA N-8000MI CE N-8000MI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
192 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8000MS Y N-8000MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
193 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8000RS CE N-8000RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
194 Trạm gọi thoại tiêu chuẩn TOA N-8010MS Y TOA N-8010MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
195 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8010RS CE TOA N-8010RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
196 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8011MS Y TOA N-8011MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
197 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8020MS Y TOA N-8020MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
198 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8031MS Y TOA N-8031MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
199 Bảng điều khiển tổng đài rảnh tay TOA N-8031SB TOA N-8031SB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
200 Trạm gọi dán phẳng TOA N-8033MS Y TOA N-8033MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
201 Trạm gắn cửa TOA N-8050DS TOA N-8050DS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
202 Bộ mạch dành cho máy phụ loại rảnh tay TOA N-8050SB TOA N-8050SB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
203 Thiết bị giao diện trạm phụ TOA N-8400RS CE TOA N-8400RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
204 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-2008SP CE D-2008SP CE chiếc
120.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
205 Hộp điều khiển TOA D-2012AS D-2012AS chiếc
21.047.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
206 Bộ điều khiển từ xa TOA D-2012C CE D-2012C CE chiếc
106.749.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
207 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-901 CE D-901 CE chiếc
52.639.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
208 Module điều khiển VCA TOA D-911 D-911 chiếc
18.546.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
209 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-0206 CE DP-0206 CE chiếc
63.789.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
210 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-K1 CE DP-K1 CE chiếc
61.733.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
211 Bộ điều khiển tiếng ồn kỹ thuật số TOA DP-L2 CE301 DP-L2 CE301 chiếc
47.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
212 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số TOA DP-SP3 CE DP-SP3 CE chiếc
30.046.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
213 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-029B 301H TOA DS-029B 301H chiếc
16.127.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
214 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-1000B 301H DS-1000B 301H chiếc
22.716.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
215 Bộ chỉnh âm AM/FM TOA DT-930 UL DT-930 UL chiếc
9.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
216 Bộ điều khiển loa TOA E-84S CN E-84S CN chiếc
5.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
217 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-10 EC EP-029-10 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
218 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-20 EC EP-029-20 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
219 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-0510 E EP-0510 E chiếc
72.237.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
220 Bảng điều khiển từ xa TOA EP-059R E EP-059R E chiếc
74.058.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
221 Bộ lặp lại âm thanh TOA EV-20R W EV-20R W chiếc
15.759.040 VND VND
Còn hàng 12 tháng
222 Bộ phát kỹ thuật số TOA EV-350R CE EV-350R CE chiếc
38.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
223 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
224 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
225 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
226 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
227 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB1968/00 LBB1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
228 Bộ tiền khuếch đại TOA TA-102 H TOA TA-102 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
229 Bộ điều khiển phân vùng mở rộng Inter-M ECS-6216S ECS-6216S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
230 Bộ phát thông báo khẩn Inter-M EP-6216 EP-6216 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
231 Bộ điều khiển trung tâm ma trận 16X8 vùng Inter-M PX-6216 PX-6216 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
232 Chiết áp 30W AV VC30/02 VC30/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
233 Chiết áp 60W AV VC60/02 VC60/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
234 Chiết áp 100W AV VC100/02 VC100/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
235 Chiết áp 6W AV VC06/01 VC06/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
236 Chiết áp 30W AV VC30/01 VC30/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
237 Chiết áp 60W AV VC60/01 VC60/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
238 Bảng điều khiển sơ tán khẩn cấp AV EEC-6000 CE EEC-6000 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
239 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV SS-6010 CE SS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
240 Bộ nhận tín hiệu IP ITC T-7823 T-7823 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
241 Bảng điều khiển mạng nội bộ IP ITC T-7803E T-7803E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
242 Bộ điều khiển mạng IP ITC T-7802 T-7802 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
243 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P260 TS-P260 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
244 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P240 TS-P240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
245 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168RA TS-9168RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
246 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168R TS-9168R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
247 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164RA TS-9164RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
248 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164R TS-9164R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
249 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9116AV TS-9116AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
250 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9168AV TS-9168AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
251 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9164AV TS-9164AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
252 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
253 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106 TS-9106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
254 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108VG TS-9108VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
255 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104VG TS-9104VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
256 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102VG TS-9102VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
257 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108V TS-9108V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
258 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104V TS-9104V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
259 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102V TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
260 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108RA TS-9108RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
261 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108R TS-9108R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
262 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104RA TS-9104RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
263 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104R TS-9104R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
264 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102RA TS-9102RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
265 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102R TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
266 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025A TS-6025A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
267 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025 TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
268 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-528 VA-528 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
269 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000DW T-8000DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
270 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000D T-8000D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
271 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000CW T-8000CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
272 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000C T-8000C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
273 Điều khiển từ xa ITC T-8000B T-8000B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
274 Bảng điều khiển ITC T-8000BW T-8000BW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
275 Bộ chuyển đổi dữ liệu ITC T-6713 T-6713 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
276 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng IP ITC T-6735 T-6735 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
277 Điều khiển mạng máy chủ TS-9100D TS-9100D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
278 Hộp điều khiển công suất 8 kênh tự động bằng tay TS-9101 TS-9101 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
279 Điều khiển 4 kênh đèn TS-9105 TS-9105 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
280 Điều chỉnh 4 kênh âm lượng TS-9106-TS-9106M TS-9106-TS-9106M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
281 Bộ điều khiển Video HD đa kiểm soát hội nghị TV-60MCU-A (120 thiết bị) TV-60MCU-A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
282 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC V-60MCU-16A TV-60MCU-16A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
283 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC TV-60MCU-16 TV-60MCU-16 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
284 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị TV-60MCU (120 thiết bị) TV-60MCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
285 Bộ cân bằng âm thanh ITC TS-231 TS-231 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
286 Bộ xử lí âm thanh hội nghị ITC TS-234 TS-234 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
287 Bộ điều khiển loa 20 kênh ITC T-6220 T-6220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
288 Bộ điều khiển loa 10 kênh ITC T-6204 T-6204 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
289 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881C TS-P881C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
290 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881A TS-P881A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
291 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881D TS-P881D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
292 Điều khiển âm lượng 5 kênh ITC T-6239F T-6239F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
293 Bộ lặp tín hiệu ITC T-6241 T-6241 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
294 Bộ giám sát đường truyển loa ITC T-6242 T-6242 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
295 Bộ điều khiển kỹ thuật số ITC T-6249 T-6249 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
296 Bảng điều khiển bằng giọng nói ITC T-6203 T-6203 chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
297 Bộ điều khiển trung tâm 10 vùng ITC T-6212A T-6212A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
298 Bộ điều khiển chọn 10 vùng( zone) ITC T-6217 T-6217 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
299 Bộ điều khiển sơ tán khẩn cấp ITC T-6247 T-6247 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
300 Bộ phát tín hiệu 8 kênh ITC TS-205 TS-205 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
301 Hệ thống âm thanh ITC D-200 D-350 D-700 D-1000 D-1200 D-200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
302 Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng IP ITC T-6704 T-6704 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
303 Hệ thống âm thanh ITC TA-H4 TA-H6 TA-H8 TA-H10 TA-H12 TA-H4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
304 Bộ điều khiển IP không dây từ xa ITC T-6720 T-6720 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
305 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-504 VA-505 VA-504 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
306 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-505A VA-505A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
307 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-506 VA-506 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
308 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-515 VA-515 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
309 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000BC VA-6000BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
310 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000EM VA-6000EM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
311 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000FM VA-6000FM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
312 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MA VA-6000MA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
313 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MS 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
314 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000RC 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
315 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6703 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
316 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6731 T-6731 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
317 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6732 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
318 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802ME TH-0802ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
319 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802M TH-0802M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
320 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
321 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
322 Bộ điều khiển bỏ phiếu TS-6025 TS-6025A TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
323 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604M TH-0604M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
324 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604ME TH-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
325 Bộ điều khiển trung tâm TS-9100 TS-9100 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
326 Bộ chuyển mạch AV Matrix chuyên nghiệp ITC TS-9102AV TS-9102AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
327 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix chuyên nghiệp TS-9102R TS-9102RA TS-9104R TS-9104RA TS-9108R TS-9108RA TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
328 Bộ chuyển mạc VGA Matrix TS-9102V TS-9104V TS-9108V TS-9102VG TS-9104VG TS-9108VG TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
329 Bộ điều chỉnh 4 kênh đèn, 4 kênh chuyển đổi nguồn ITC TS-9103 TS-9103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
330 Bộ chia tín hiệu VGA ITC TS-9108S TS-9108S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
331 Bộ điều khiển trung tâm 8 số ITC TS-9109 TS-9109 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
332 Bộ chèn tín hiệu hỗn hợp HD Matrix TS-9144H TS-9144H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
333 Bộ ghép tín hiệu Matrix ITC TS-9148 TS-9148 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
334 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9232H TS-9232H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
335 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9216H TS-9216H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
336 Thiết bị tự động điều khiển video ITC TS-0690 TS-0690 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
337 Hệ thống điều khiển hội nghị không dây hồng ngoại ITC TH-0500M TH-0500M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
338 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000T VA6000T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
339 Bộ điều khiển trung tâm Inter-M PX-8000 PX-8000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
340 Bộ điều khiển gắn tường Inter-M LM-8000 LM-8000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
341 Bộ thu TOA WD-5800 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
342 Chân đến cắm micro TOA ST-73A TOA ST-73A chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
343 Chân đế gắn micro TOA ST-66A TOA ST-66A chiếc
871.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
344 Chân đế gắn micro TOA ST-507 TOA ST-507 chiếc
820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
345 Chân đế cắm micro TOA ST-65A TOA ST-65A chiếc
658.240 VND VND
Còn hàng 12 tháng
346 Chân đế gắn micro TOA ST-506 TOA ST-506 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
347 Chân đế cắm micro TOA ST-322B TOA ST-322B chiếc
1.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
348 Giá treo tường TOA SP-1100 TOA SP-1100 chiếc
1.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
349 Giá đỡ gắn loa TOA SP-131 TOA SP-131 chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
350 Giá gắn loa TOA SP-201 TOA SP-201 chiếc
630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
351 Giá gắn loa TOA SP-301 TOA SP-301 chiếc
840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
352 Giá gắn loa TOA SP-410 TOA SP-410 chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
353 Khung đỡ loa TOA SR-CL8 TOA SR-CL8 chiếc
3.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
354 Tấm mở rộng liên kết loa TOA SR-EP3 TOA SR-EP3 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
355 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4 TOA SR-EP4 chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
356 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4WP TOA SR-EP4WP chiếc
2.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
357 Giá đỡ loa TOA SR-FB3 TOA SR-FB3 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
358 Giá đỡ loa TOA SR-FB4 TOA SR-FB4 chiếc
5.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
359 Khung gắn loa TOA SR-PB5 TOA SR-PB5 chiếc
7.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
360 Tấm bảo vệ loa TOA SR-PP4 TOA SR-PP4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
361 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12 TOA SR-RF12 chiếc
24.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
362 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12WP TOA SR-RF12WP chiếc
37.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
363 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF8 TOA SR-RF8 chiếc
27.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
364 Khung gắn loa TOA SR-RF8WP TOA SR-RF8WP chiếc
41.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
365 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA3 TOA SR-SA3 chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
366 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA4 TOA SR-SA4 chiếc
4.599.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
367 Khung đỡ loa TOA SR-SB8 TOA SR-SB8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
368 Loa line array TOA SR-T5 TOA SR-T5 chiếc
53.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
369 Khung đỡ loa TOA SR-TB3 TOA SR-TB3 chiếc
3.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
370 Khung gắn loa TOA SR-TB4 TOA SR-TB4 chiếc
5.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
371 Khung gắn loa TOA SR-TB4WP TOA SR-TB4WP chiếc
5.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
372 Tấm ghép nối TOA SR-TP12 TOA SR-TP12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
373 Khung nối loa TOA SR-TP8 TOA SR-TP8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
374 Khung gắn loa TOA SR-WB3 TOA SR-WB3 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
375 Khung gắn loa TOA SR-WB4 TOA SR-WB4 chiếc
10.910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
376 Giá đỡ treo tường TOA SR-WB4WP TOA SR-WB4WP chiếc
10.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
377 Bộ chọn vùng loa TOA SS-014 Q SS-014 Q chiếc
10.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
378 Bộ chọn vùng TOA SS-015 Q SS-015 Q chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
379 Bộ chọn vùng TOA SS-019B Q TOA SS-019B Q chiếc
8.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
380 Bộ chọn loa TOA SS-021B SS-021B chiếc
9.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
381 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010 AS SS-1010 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
382 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010R AS SS-1010R AS chiếc
19.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
383 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-2010 AS SS-2010 AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
384 Bộ chọn loa TOA SS-9001 TOA SS-9001 chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
385 Đế loa TOA ST-16A TOA ST-16A chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
386 Chân đế cắm micro TOA ST-303A TOA ST-303A chiếc
1.069.640 VND VND
Còn hàng 12 tháng
387 Chân đế cắm micro TOA ST-304A TOA ST-304A chiếc
1.916.640 VND VND
Còn hàng 12 tháng
388 Chân đế cắm micro TOA ST-310F TOA ST-310F chiếc
6.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
389 Chân đế cắm micro TOA ST-321B TOA ST-321B chiếc
2.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
390 Bảng chuyển đổi nguồn điện TOA PS-011B TOA PS-011B chiếc
2.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
391 Thiết bị cầm tay tùy chọn liên lạc IP TOA RS-141 TOA RS-141 chiếc
2.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
392 Bộ ghi thông tin tần số TOA RW-4800 ER TOA RW-4800 chiếc
4.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
393 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-01S T TOA S-01S chiếc
680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
394 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-02S T TOA S-02S chiếc
870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
395 Thiết bị chuyển đổi âm thanh TOA S-04S TOA S-04S chiếc
1.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
396 Pin Ni-Cd TOA NDC-2435 TOA NDC-2435 chiếc
12.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
397 Pin Ni-Cd TOA NDC-2460 TOA NDC-2460 chiếc
20.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
398 Hộp kim loại kết nối TOA FX-1 TOA FX-1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
399 Chiết áp 120W Honeywell HN-VC120 HN-VC120 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
400 Chiết áp 60W Honeywell HN-VC60 HN-VC60 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
401 Giá treo tường TOA HY-0851CL TOA HY-0851CL chiếc
4.034.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
402 Giá treo tường TOA HY-0851ST TOA HY-0851ST chiếc
4.963.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
403 Giá treo tường TOA HY-0852ST TOA HY-0852ST chiếc
5.275.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
404 Giá treo tường TOA HY-0871CL TOA HY-0871CL chiếc
3.463.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
405 Giá treo tường TOA HY-1200HB TOA HY-1200HB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
406 Giá treo tường TOA HY-1200HW TOA HY-1200HW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
407 Giá treo tường TOA HY-1200VB TOA HY-1200VB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
408 Giá treo tường TOA HY-1200VW TOA HY-1200VW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
409 Giá treo tường TOA HY-1500HB TOA HY-1500HB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
410 Giá treo tường TOA HY-1500HW TOA HY-1500HW chiếc
1.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
411 Giá treo tường TOA HY-1500VB TOA HY-1500VB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
412 Giá treo tường TOA HY-1500VW TOA HY-1500VW chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
413 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB TOA HY-60DB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
414 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB-WP TOA HY-60DB-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
415 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW TOA HY-60DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
416 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW-WP TOA HY-60DW-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
417 Giá treo neo TOA HY-AH1 TOA HY-AH1 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
418 Giá đỡ gắn loa TOA HY-B0801 TOA HY-B0801 chiếc
5.855.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
419 Đế gắn loa TOA HY-BC1 TOA HY-BC1 chiếc
631.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
420 Hộp gắn loa TOA HY-BC648 Q TOA HY-BC648 Q chiếc
78.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
421 Hộp gắn loa TOA HY-BC658 Q TOA HY-BC658 Q chiếc
100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
422 Giá treo tường TOA HY-BH10B TOA HY-BH10B chiếc
470.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
423 Giá treo tường TOA HY-C0801 TOA HY-C0801 chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
424 Giá treo tường TOA HY-C0801W TOA HY-C0801W chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
425 Giá đỡ cụm TOA HY-CL10B TOA HY-CL10B chiếc
845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
426 Giá đỡ cụm TOA HY-CL20B TOA HY-CL20B chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
427 Giá treo tường TOA HY-CM10B TOA HY-CM10B chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
428 Giá treo tường TOA HY-CM10W TOA HY-CM10W chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
429 Giá treo tường TOA HY-CM20B TOA HY-CM20B chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
430 Giá treo tường TOA HY-CM20W TOA HY-CM20W chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
431 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B TOA HY-CN1B chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
432 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B-WP TOA HY-CN1B-WP chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
433 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1W TOA HY-CN1W chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
434 Giá treo mở rộng TOA HHY-CN1W-WP TOA HHY-CN1W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
435 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B TOA HY-CN7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
436 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B-WP TOA HY-CN7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
437 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W TOA HY-CN7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
438 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W-WP TOA HY-CN7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
439 Giá treo trần TOA HY-CW1B TOA HY-CW1B chiếc
2.069.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
440 Giá treo trần TOA HY-CW1W TOA HY-CW1W chiếc
2.148.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
441 Giá treo trần TOA HY-CW1WP TOA HY-CW1WP chiếc
2.846.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
442 Khung bộ chuyển đổi TOA HY-H1 TOA HY-H1 chiếc
331.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
443 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7B-WP TOA HY-MS7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
444 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7W-WP TOA HY-MS7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
445 Giá đỡ loa TOA HY-MT7 TOA HY-MT7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
446 Giá đỡ loa TOA HY-PF1B TOA HY-PF1B chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
447 Giá đỡ loa TOA HY-PF1W TOA HY-PF1W chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
448 Giá đỡ loa TOA HY-PF1WP TOA HY-PF1WP chiếc
2.389.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
449 Giá đỡ loa TOA HY-PF7B TOA HY-PF7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
450 Giá đỡ loa TOA HY-PF7W TOA HY-PF7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
451 Vòng gia cố TOA HY-RR1 TOA HY-RR1 chiếc
152.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
452 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST1 TOA HY-ST1 chiếc
1.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
453 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST7 TOA HY-ST7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
454 Thanh kênh TOA HY-TB1 TOA HY-TB1 chiếc
344.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
455 Giá đỡ loa TOA HY-TM7B-WP TOA HY-TM7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
456 Giá đỡ loa TOA HY-TM7W-WP TOA HY-TM7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
457 Vòng cắt gắn loa TOA HY-TR1 TOA HY-TR1 chiếc
339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
458 Giá đỡ loa TOA HY-VM7B TOA HY-VM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
459 Giá đỡ loa TOA HY-VM7W TOA HY-VM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
460 Giá gắn tường TOA HY-W05 TOA HY-W05 chiếc
9.051.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
461 Giá treo tường TOA HY-W0801 TOA HY-W0801 chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
462 Giá treo tường TOA HY-W0801W TOA HY-W0801W chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
463 Giá đỡ loa TOA HY-WM1B TOA HY-WM1B chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
464 Giá đỡ loa TOA HY-WM1W TOA HY-WM1W chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
465 Giá đỡ loa TOA HY-WM1WP TOA HY-WM1WP chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
466 Giá đỡ loa TOA HY-WM2B TOA HY-WM2B chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
467 Giá đỡ loa TOA HY-WM2W TOA HY-WM2W chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
468 Giá đỡ loa TOA HY-WM2WP TOA HY-WM2WP chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
469 Giá treo tường TOA HY-WM7B TOA HY-WM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
470 Giá treo tường TOA HY-WM7W TOA HY-WM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
471 Bảng ma trận đầu vào TOA IM-011 E TOA IM-011 E chiếc
37.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
472 Bộ sạc pin TOA IR-200BC CE TOA IR-200BC CE chiếc
10.154.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
473 Pin sạc Ni-Cad TOA IR-200BT-2 Y TOA IR-200BT-2 Y chiếc
767.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
474 Biến áp đầu vào TOA IT-450 TOA IT-450 chiếc
407.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
475 Hộp nối TOA JB-031B TOA JB-031B chiếc
7.239.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
476 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-024 Q TOA JP-024 Q chiếc
24.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
477 Hộp đấu nối dây TOA TOA JP-1216 TOA TOA JP-1216 chiếc
13.752.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
478 Module chuyển đổi Line TOA L-01S T TOA L-01S T chiếc
738.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
479 Module chuyển đổi Line TOA L-11S T TOA L-11S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
480 Module chuyển đổi Line TOA L-41S T TOA L-41S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
481 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01F TOA M-01F chiếc
1.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
482 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01M TOA M-01M chiếc
898.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
483 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01P TOA M-01P chiếc
1.318.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
484 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01S T TOA M-01S T chiếc
1.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
485 Module mic tiền khuếch đại TOA M-03P TOA M-03P chiếc
839.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
486 Module mic tiền khuếch đại TOA M-11S T TOA M-11S T chiếc
1.261.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
487 Module mic tiền khuếch đại TOA M-21S TOA M-21S chiếc
1.778.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
488 Module mic tiền khuếch đại TOA M-41S TOA M-41S chiếc
1.232.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
489 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51F TOA M-51F chiếc
1.755.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
490 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51S T TOA M-51S T chiếc
1.339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
491 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61F TOA M-61F chiếc
1.576.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
492 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61S T TOA M-61S T chiếc
1.634.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
493 Đế gắn giá đỡ TOA MB-15B TOA MB-15B chiếc
379.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
494 Giá đỡ khớp nối TOA MB-15B-J TOA MB-15B-J chiếc
452.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
495 Đế gắn giá đỡ TOA MB-21B2 TOA MB-21B2 chiếc
427.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
496 Đế gắn giá đỡ TOA MB-23B TOA MB-23B chiếc
783.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
497 Khung giá đỡ TOA MB-23B-BK TOA MB-23B-BK chiếc
2.241.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
498 Đế gắn giá đỡ TOA MB-25B TOA MB-25B chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
499 Khung giá đỡ TOA MB-25B-BK TOA MB-25B-BK chiếc
687.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
500 Giá đỡ khớp nối TOA MB-25B-J TOA MB-25B-J chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
501 Đế gắn giá đỡ TOA MB-35B TOA MB-35B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
502 Đế gắn giá đỡ TOA MB-36 TOA MB-36 chiếc
574.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
503 Khung giá đỡ TOA MB-QA40 TOA MB-QA40 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
504 Đế gắn giá đỡ TOA MB-TS900 TOA MB-TS900 chiếc
2.895.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
505 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT3 TOA MB-WT3 chiếc
683.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
506 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT4 TOA MB-WT4 chiếc
778.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
507 Module điều khiển seri 9000 TOA AN-001T TOA AN-001T chiếc
5.563.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
508 Quạt tản nhiệt 17W TOA BU-412 301H TOA BU-412 301H chiếc
6.209.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
509 Module điều khiển seri 9000 TOA C-001T TOA C-001T chiếc
1.986.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
510 Đầu đĩa phát nhạc nền 15W TOA CD-2011R AS TOA CD-2011R AS chiếc
16.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
511 Bộ phát tiếng Chime Unit TOA CK-025 TOA CK-025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
512 Tủ rack 13U TOA CR-131N TOA CR-131N chiếc
20.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
513 Tủ rack 27U TOA CR-273 CR-273 chiếc
33.378.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
514 Tủ rack 41U TOA CR-413 TOA CR-413 chiếc
38.923.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
515 Tủ rack 41U TOA CR-413-6 TOA CR-413-6 chiếc
40.393.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
516 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001R TOA D-001R chiếc
3.815.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
517 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001T TOA D-001T chiếc
3.577.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
518 Module giao diện Cobranet TOA D-2000CB TOA D-2000CB chiếc
20.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
519 Module đầu ra Line TOA D-2000DA1 TOA D-2000DA1 chiếc
13.299.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
520 Module đầu vào micro Line TOA D-921E TOA D-921E chiếc
6.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
521 Module đầu vào micro Line TOA D-921F TOA D-921F chiếc
5.575.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
522 Module đầu vào micro Line TOA D-922E TOA D-922E chiếc
4.327.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
523 Module đầu vào micro Line TOA D-922F TOA D-922F chiếc
4.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
524 Module đầu vào kỹ thuật số TOA D-923AE TOA D-923AE chiếc
6.268.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
525 Module đầu vào âm thanh Stereo TOA D-936R TOA D-936R chiếc
5.762.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
526 Module đầu ra Line TOA D-971E TOA D-971E chiếc
6.917.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
527 Module đầu ra Line TOA D-971M TOA D-971M chiếc
6.255.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
528 Module đầu ra Line TOA D-971R TOA D-971R chiếc
5.162.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
529 Module đầu ra kỹ thuật số TOA D-972AE TOA D-972AE chiếc
7.654.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
530 Module điều khiển từ xa TOA D-981 TOA D-981 chiếc
4.406.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
531 Module điều khiển từ xa TOA D-983 TOA D-983 chiếc
7.847.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
532 Module điều khiển VCA TOA D-984VC TOA D-984VC chiếc
9.429.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
533 Module đầu vào Analog TOA DQ-A01 TOA DQ-A01 chiếc
9.572.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
534 Module đầu ra Analog TOA DQ-A02 TOA DQ-A02 chiếc
10.784.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
535 Module điều khiển TOA DQ-C01 TOA DQ-C01 chiếc
5.171.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
536 Module kỹ thuật số I/O TOA DQ-D01 TOA DQ-D01 chiếc
14.404.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
537 Module sereis 900 TOA E-03R TOA E-03R chiếc
1.657.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
538 Module sereis 900 TOA E-04R TOA E-04R chiếc
1.535.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
539 Bảng gắn rack TOA E-7000TB TOA E-7000TB chiếc
8.951.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
540 Bo mạch thông báo bằng âm thanh TOA EV-200M TOA EV-200M chiếc
14.267.110 VND VND
Còn hàng 12 tháng
541 Thẻ nhớ 128M TOA EV-CF128M TOA EV-CF128M chiếc
5.935.050 VND VND
Còn hàng 12 tháng
542 Mô-Đun Giám Sát Đường Dây TOA SV-200MA TOA SV-200MA chiếc
4.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
543 Mô-đun mở rộng đầu ra dòng kép với DSP TOA T-001T TOA T-001T chiếc
2.783.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
544 Vành loa nén TOA TH-650 TOA TH-650 chiếc
1.496.770 VND VND
Còn hàng 12 tháng
545 Vành loa nén TOA TH-652 AS TOA TH-652 AS chiếc
1.056.330 VND VND
Còn hàng 12 tháng
546 Vành loa nén TOA TH-660 TOA TH-660 chiếc
1.753.290 VND VND
Còn hàng 12 tháng
547 Máy biến áp phù hợp TOA TM-30T TOA TM-30T chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
548 Máy biến áp phù hợp TOA TM-60T TOA TM-60T chiếc
940.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
549 Bộ Lập Trình Thời Gian TOA TT-104B 301H TOA TT-104B 301H chiếc
9.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
550 Củ loa TOA TU-631 TOA TU-631 chiếc
585.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
551 Củ loa TOA TU-631M TOA TU-631M chiếc
744.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
552 Củ Loa 30W TOA TU-632 AS TOA TU-632 AS chiếc
551.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
553 Củ loa 30W TOA TU-632M AS TU-632M AS chiếc
718.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
554 Củ loa TOA TU-651 TOA TU-651 chiếc
636.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
555 Củ loa TOA TU-651M TOA TU-651M chiếc
876.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
556 Củ Loa Trở Kháng Thấp 50W TOA TU-652 AS TOA TU-652 AS chiếc
621.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
557 Củ Loa Trở Kháng Cao 50W TOA TU-652M AS TOA TU-652M AS chiếc
840.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
558 Module tiền khuếch đại TOA U-01F TOA U-01F chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
559 Module tiền khuếch đại TOA U-01P TOA U-01P chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
560 Module tiền khuếch đại TOA U-01R TOA U-01R chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
561 Module tiền khuếch đại TOA U-01S T TOA U-01S T chiếc
610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
562 Module tiền khuếch đại TOA U-03R TOA U-03R chiếc
670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
563 Module tiền khuếch đại TOA U-11R TOA U-11R chiếc
910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
564 Module tiền khuếch đại TOA U-11S T TOA U-11S T chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
565 Module tiền khuếch đại TOA U-12S T TOA U-12S T chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
566 Module tiền khuếch đại TOA U-13R TOA U-13R chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
567 Module đầu vào TOA U-14R TOA U-14R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
568 Module tiền khuếch đại TOA U-21S TOA U-21S chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
569 Module tiền khuếch đại TOA U-43R TOA U-43R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
570 Module tiền khuếch đại TOA U-61S T TOA U-61S T chiếc
1.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
571 Vỏ bọc TOA UC-200A TOA UC-200A chiếc
2.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
572 Pin sạc TOA WB-2000-2 Y TOA WB-2000-2 Y chiếc
941.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
573 Đế gắn tường TOA WB-RM200 TOA WB-RM200 chiếc
1.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
574 Giá gắn loa TOA WCB-31 TOA WCB-31 chiếc
2.224.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
575 Giá đỡ camera TOA WH-4 TOA WH-4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
576 Module lựa chọn tăng âm TOA YA-7000 TOA YA-7000 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
577 Khung hỗ trợ giá đỡ TOA YA-706 TOA YA-706 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
578 Cáp kết nối TOA YA-8 TOA YA-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
579 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150 TOA YC-150 chiếc
709.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
580 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150E TOA YC-150E chiếc
1.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
581 Hộp gắn thiết bị TOA YC-241 TOA YC-241 chiếc
1.109.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
582 Hộp gắn thiết bị TOA YC-251 TOA YC-251 chiếc
4.043.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
583 Giá treo tường TOA YC-280 TOA YC-280 chiếc
619.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
584 Giá treo tường TOA YC-290 TOA YC-290 chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
585 Hộp điện 2 gang TOA YC-302 TOA YC-302 chiếc
532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
586 Hộp treo tường TOA YC-822 TOA YC-822 chiếc
1.905.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
587 Hộp treo tường ngoài trời TOA YC-823 TOA YC-823 chiếc
3.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
588 Hộp đựng TOA YC-841 TOA YC-841 chiếc
4.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
589 Giá gắn tường TOA YC-850 TOA YC-850 chiếc
2.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
590 Hộp trống TOA YF-120B TOA YF-120B chiếc
5.245.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
591 Khung gắn thiết bị TOA YJ-120B TOA YJ-120B chiếc
1.126.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
592 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003B TOA YM-003B chiếc
760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
593 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003LB TOA YM-003LB chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
594 Mặt ốp TOA YP-1AF TOA YP-1AF chiếc
172.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
595 Tai nghe kiểu treo TOA YP-E401 YP-E401 chiếc
850.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
596 Tai nghe hỗ trợ TOA YP-E5000 TOA YP-E5000 chiếc
1.235.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
597 Hộp Âm Tường TOA YS-11A TOA YS-11A chiếc
192.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
598 Hộp Gắn Nổi TOA YS-13A TOA YS-13A chiếc
1.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
599 Khung xoay gắn loa TOA YS-151S TOA YS-151S chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
600 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-260 TOA YS-260 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
601 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-270 TOA YS-270 chiếc
360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
602 Đế gắn loa TOA YS-301 TOA YS-301 chiếc
895.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
603 Giá treo loa TOA YS-31W TOA YS-31W chiếc
1.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
604 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CF TOA YS-4CF chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
605 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CM TOA YS-4CM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
606 Đai siết loa TOA YS-60B TOA YS-60B chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
607 Ăng ten không dây TOA YW-4500 TOA YW-4500 chiếc
2.392.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
608 Đồng Hồ Đo Trở Kháng LOA TOA ZM-104A TOA ZM-104A chiếc
7.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
609 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9001 TOA ZM-9001 chiếc
1.040.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
610 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9002 TOA ZM-9002 chiếc
1.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
611 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9003 TOA ZM-9003 chiếc
1.455.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
612 Bảng điều chỉnh từ xa TOA ZM-9011 TOA ZM-9011 chiếc
6.150.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
613 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9012 TOA ZM-9012 chiếc
6.150.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
614 Bảng Điều Khiển Từ Xa TOA ZM-9013 TOA ZM-9013 chiếc
6.560.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
615 Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9014 TOA ZM-9014 chiếc
6.560.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
616 Module phân vùng TOA ZP-001T TOA ZP-001T chiếc
3.180.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
617 Bộ Lưu Bản Tin Ghi Âm Sẵn TOA EV-700 QCE TOA EV-700 QCE chiếc
41.359.010 VND VND
Còn hàng 12 tháng
618 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-210 S TOA RM-210 S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
619 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200M S TOA RM-200M S chiếc
25.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
620 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
621 Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC3-CBB BOSCH LC3-CBB chiếc
80.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
622 Giá treo tường bằng kim loại Honeywell L-VWM06A/EN L-VWM06A/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
623 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV ZS-6010 CE ZS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
624 Bảng điều khiển giọng nói AV AGS-6000CE AGS-6000CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
625 Bộ hẹn giờ và phát lại âm thanh AV TR-10SR CE TR-10SR CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
626 Bộ phát nhạc CD/USB/SD AV PCD CE PCD CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
627 Card cho ngõ ra 4 kênh Audio ITC TS-9204CC TS9204CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
628 Card cho ngõ vào 4 kênh Audio ITC TS-9204CR TS9204CR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
629 Card cho ngõ ra DVI 8 kênh TS-9204DC TS9204DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
630 Card cho ngõ vào DVI 8 kênh TS-9204DR TS9204DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
631 Card cho ngõ ra đầu nối bằng sợi quang TS-9204GC TS9204GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
632 Card cho ngõ vào kết nối bằng sợi quang TS-9204GR TS9204GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
633 Card cho ngõ ra HDMI 4 kênh TS-9204HC TS9204HC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
634 Card cho ngõ vào HDMI 4 kênh TS-9204HR TS9204HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
635 Card ngõ ra cho SDI 4 kênh ITC TS-9204SC TS9204SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
636 Card cho ngõ vào SDI 4 kênh ITC TS-9204SR TS9204SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
637 Card cho ngõ ra HDBase 4 kênh ITC TS-9204TC TS9204TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
638 Card cho ngõ vào HDBase 4 kênh ITC TS-9204TR TS9204TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
639 Card cho ngõ ra Video tổng hợp 8 Kênh ITC TS-9208CC TS9208CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
640 Card cho ngõ ra DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DC TS9208DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
641 Card cho ngõ vào DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DR TS9208DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
642 Card cho ngõ ra 8 kênh kết nối sợi quang TS-9208GC TS9208GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
643 Card cho ngõ vào 8 kênh kết nối sợi quang ITC TS-9208GR TS9208GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
644 Card cho ngõ vào HDMI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208HR TS9208HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
645 Hộp truyền phát tín hiệu ITC TS-9507HD TS9507HD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
646 Hộp truyền phát tín hiệu AV xoắn đôi ITC TS-9506AT TS9506AT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
647 Card cho ngõ vào HD Base 8 kênh ITC TS-9208TR TS9208TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
648 Card cho ngõ ra HD Base 8 kênh ITC TS-9208TC TS9208TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
649 Card cho ngõ vào SDI 8 kênh ITC TS-9208SR TS9208SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
650 Card cho ngõ ra SDI 8 kênh TS-9208SC TS9208SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
651 Bộ kết nối hệ thống nhúng hội nghị ITC TS-0626 TS-0626A 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
652 Bộ thu RF ITC TS-9171 TS-9171 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
653 Bộ phản hồi tín hiệu ITC TH-9000S TH-9000S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
654 Adaptor nguồn ITC TH-0522 TH-0522 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
655 Camera quay tốc độ cao ITC TS-0691 TS-0691 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
656 Camera tốc độ cao ITC TS-0692 TS-0692 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
657 Pin Lithium-Polymer ITC TH-0521 TH-0521 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
658 Hộp sạc pin ITC TH-0520 TH-0520 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
659 Anten ITC TH-0512 TH-0512 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
660 Bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại ITC TH-0511 TH-0511 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
661 Bộ chia dây tín hiệu ITC TH-0510 TH-0510 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
662 Hộp gắn bề mặt Bosch LBC 3091/01 LBC 3091/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
663 Tai nghe cho phiên dịch viên Bosch LBB 9095/30 LBB9095/30 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
664 Bộ công tắc chọn vùng loa Inter-M PS-6116 PS-6116 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
665 Bộ chuyển đồi chương trình Inter-M PG-6104 PG-6104 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
666 Bàn phím mở rộng 8 vùng HONEYWELL X-K8 X-K8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
667 Bộ quạt thông gió TOA BP-031G BP031G chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
668 Màng loa TOA DG-10C-A DG-10C-A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
669 Bo mạch TOA PS-001G PS-001G chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
670 Dây loa 2x2,5 mm2 Klotz LY225 LY225 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
671 Cáp micro KLOTZ MY2065SW MY2065SW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
672 Bộ phụ kiện treo loa Bose Freespace 3 - Omni Mount Kit Freespace 3 - Omni Mount Kit chiếc
2.134.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
673 DESIGNMAX PAN&TILT BRKT SMALL TILT BLK chiếc
2.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
674 DESIGNMAX DM2 ROUGH-IN KIT 6 PACK KIT 6 PACK chiếc
3.036.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
675 DESIGNMAX DM5C ROUGH-IN KIT 6 PACK DM5C ROUGH-IN K chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
676 DESIGNMAX DM6C ROUGH-IN KIT 6 PACK DM6C ROUGH chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
677 DESIGNMAX DM8C ROUGH-IN KIT 6 PACK ROUGH-IN KIT 6 chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
678 Đế tích hợp công suất dành cho loa Bose L1 1S Bose L1 1S chiếc
31.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
679 Loa hộp Bose DESIGNMAX DM6SE DM6SE chiếc
22.880.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
680 Ampli tiền khuếch đại Bosch LBB 1925/10 LBB 1925/10 chiếc
7.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
681 Ampli công suất 180/120W Bosch LBB 1930/20 LBB 1930/20 chiếc
6.226.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
682 Amply công suất 360/240W Bosch LBB 1935/20 LBB 1935/20 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
683 Amply công suất 720/480W Bosch LBB 1938/20 LBB 1938/20 chiếc
16.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
684 Bàn gọi âm thanh thông báo Bosch LBB 1941/00 LBB 1941/00 chiếc
2.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
685 Bàn gọi 6 vùng Bosch LBB 1946/00 LBB 1946/00 chiếc
3.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
686 Micro để bàn Bosch LBB 1950/10 LBB 1950/10 chiếc
1.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
687 Khối quản lý tin nhắn Bosch LBB 1965/00 LBB 1965/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
688 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB 1968/00 LBB 1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
689 Bộ khuếch đại vòng lặp Bosch PLN-1LA10 PLN-1LA10 chiếc
10.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
690 Bộ đếm giờ Bosch PLN-6TMW PLN-6TMW chiếc
20.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
691 Bảng điều khiển treo tường đa năng 6 zone Bosch PLN-4S6Z PLN-4S6Z chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
692 Bộ khuếch đại Digital 300W Inter-M DPA-130DC DPA-130DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
693 Bộ khuếch đại Digital 600W Inter-M DPA-230DC DPA-230DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
694 Khuếch đại module 75W Inter-M DPA-5075M DPA-5075M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
695 Khuếch đại Digital 4x300W Inter-M DPA-430H DPA-430H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
696 Bộ sach bình ắc quy Inter-M PB-6207 PB-6207 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
697 Bộ giải nhiệt Inter-M PF-6302 PF-6302 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
698 Bộ giải nhiệt Inter-M PF-6202 PF-6202 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
699 Bộ giám sát tín hiệu Inter-M PM-6228 PM-6228 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
700 Bộ giám sát tín hiệu ngõ vào Amply Inter-M LM-6228 LM-6228 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
701 Bộ giám sát ngõ ra loa 24 kênh Inter-M SC-6224 SC-6224 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
702 Bộ phát thông báo bằng điện thoại Inter-M TP-6231 TP-6231 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
703 Bộ phát nhạc nền 2 băng Inter-M PC-6335 PC-6335 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
704 Bộ phát chuông, còi Inter-M PE-6103 PE-6103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
705 Bộ định thời gian Inter-M PW-6242A PW-6242A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
706 Bộ kết nối mở rộng micro chọn vùng Inter-M RME-6108 RME-6108 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
707 Bộ chia tín hiệu ngõ ra Inter-M PO-6106 PO-6106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
708 Bàn gọi điêu khiển từ xa inter-m RM-8000 RM-8000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
709 Bộ phát hiện lỗi Ampli Inter-M AFD-6218 AFD-6218 chiếc
12.024.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
710 Ngăn Trống 1U Inter-M BP-6100 BP-6100 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
711 Ngăn Trống 2U inter-M BP-6200 BP-6200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
712 Bộ điều khiển trung tâm ma trận 8x8 Inter-M NPX-8000 NPX-8000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
713 Chiết áp chỉnh âm lượng gắn tường Inter-M NLM-8000C NLM-8000C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
714 Bộ ngõ vào âm thanh Inter-M NLM-8000A NLM-8000A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
715 Loa âm trần Inter-M CS-630FH CS-630FH chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
716 Loa âm trần Inter-M CS-620FH CS-620FH chiếc
2.326.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
717 Loa âm trần Inter-M CS-680FH CS-680FH chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
718 Loa ốp trần Inter-M CS-503FE CS-503FE chiếc
1.213.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
719 Loa gắn tường Inter-M SWS-03 SWS-03 chiếc
742.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
720 Loa cột trong nhà Inter-M CU-410F CU-410F chiếc
1.595.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
721 Loa cột trong nhà 20W Inter-M CU-420F CU-420F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
722 Loa cột trong nhà 30W Inter-M CU-430F CU-430F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
723 Loa cột trong nhà 40W Inter-M CU-440F CU-440F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
724 Loa cột ngoài trời 20W Inter-M CU-420FO CU-420FO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
725 Loa cột ngoài trời 30W Inter-M CU-430FO CU-430FO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
726 Loa cột ngoài trời 40W Inter-M CU-440FO CU-440FO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
727 Amply 60W Inter-M A-60 A-60 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
728 Amply kèm bộ trộn 120W Inter-M A-120 A-120 chiếc
8.883.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
729 Amply kèm bộ trộn 120W tích hợp USB Inter-M PA-212 PA-212 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
730 Amply kèm bộ trộn 240W tích hợp USB Inter-M PA-224 PA-224 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
731 Amply kèm bộ trộn 600W tích hợp USB Inter-M PM-260 PM-260 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
732 Amply kèm bộ trộn 480W có tích hợp USB Inter-M PM-248 PM-248 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
733 Amply kèm bộ trộn 30W có tích hợp USB Inter-M PU-103 PU-103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
734 Amply kèm bộ trộn 60W có tích hợp USB Inter-M PU-106 PU-106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
735 Amply kèm bộ trộn 120W có tích hợp USB Inter-M PU-112 PU-112 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
736 Micro cổ ngỗng 14" Inter-M RM-01 RM-01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
737 Micro cổ ngỗng Inter-M RM-05A RM-05A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
738 Bộ khuếch đại trộn Inter-M PAC-5600 PAC-5600 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
739 Bộ điều khiển trung tâm tích hợp amply 300W Inter-M PAC-5000A PAC-5000A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
740 Bộ phát thông tin sơ tán tự động Inter-M ARM-911A ARM-911A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
741 Trạm micro điều khiển từ xa để bàn Inter-M RM-911D RM-911D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
742 Trạm micro điều khiển từ xa gắn tường Inter-M RM-911W RM-911W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
743 Hộp đại biểu kèm micro cần dài Bosch CCS-DL Bosch CCS-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
744 Hộp chủ tịch kèm micro cần dài Bosch CCS-CML Bosch CCS-CML chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
745 Khối điều khiển trung tâm Bosch CCS-CU Bosch CCS-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
746 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD BOSCH CCS-CUD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
747 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB3316/05 BOSCH LBB3316/05 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
748 Cáp nối dài chuyên dụng 10m BOSCH LBB3316/10 BOSCH LBB3316/10 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
749 Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối BOSCH LBB3316/00 BOSCH LBB3316/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
750 Kẹp cáp hội thảo BOSCH DCN-DISCLM BOSCH DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
751 Hộp chủ tịch cần ngắn BOSCH CCS-CMS BOSCH CCS-CMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
752 Cáp mở rộng Bosch LBB3316/xx Bosch LBB3316/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
753 Chốt giữ cáp tại hộp đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCN-DISCLM Bosch DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
754 Cấu hình âm thanh hội thảo 13 micro Bosch CCS900 atcc-ht01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
755 Hộp đựng BOSCH CCSD-TC BOSCH CCSD-TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
756 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS BOSCH CCSD-DS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
757 Hộp đại biểu cần dài BOSCH CCSD-DL BOSCH CCSD-DL chiếc
8.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
758 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CU BOSCH CCSD-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
759 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CURD BOSCH CCSD-CURD chiếc
37.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
760 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB4116/05 BOSCH LBB4116/05 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
761 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS-EU BOSCH CCSD-DS-EU chiếc
7.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
762 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch LBB4116/xx Bosch LBB4116/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
763 Cáp mở rộng Bosch LBB4116/00 Bosch LBB4116/00 chiếc
7.753.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
764 Cặp giắc nối DCN – 25 đôi Bosch LBB4119/00 Bosch LBB4119/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
765 Phần mềm điều khiển hội thảo Bosch CCSD-SCM CCS100D CCSD-SCM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
766 Camera HD dành cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
767 Camera HD dành cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
768 Cấu hình hội thảo Bosch CCS1000D ( Xuất xứ Bồ Đào Nha) CCS1000D_TCA01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
769 Micro Bosch CCS 1000CML CCS1000CML chiếc
8.950.000 VND VND
Còn hàng
770 Bộ trung tâm hội thảo TOA TS-680-AS TOA TS-680-AS chiếc
10.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
771 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-681-AS TS-681-AS chiếc
4.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
772 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-681L-AS TS-681L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
773 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682-AS TOA TS-682-AS chiếc
4.215.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
774 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682L-AS TOA TS-682L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
775 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
776 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
2.116.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
777 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.350.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
778 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-692L-AS TS-692L-AS chiếc
4.746.830 VND VND
Còn hàng 12 tháng
779 Máy đại biểu kèm micro cần dài TOA TS-692-AS TS-692-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
780 Bộ trung tâm TOA TS-780 CE TOA TS-780 CE chiếc
23.899.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
781 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-781 TOA TS-781 chiếc
5.065.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
782 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-782 TS-782 chiếc
4.469.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
783 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
784 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
2.116.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
785 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.350.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
786 Bộ micro đại biểu kèm cần micro JTS C800-DE C800-DE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
787 Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE C800-CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
788 Bộ micro chủ tịch kèm cần micro JTS C800-DL C800-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
789 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
30.668.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
790 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
791 Bộ máy chủ tịch TOA TS-901 Y TOA TS-901 Y chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
792 Bộ máy đại biểu TOA TS-902 Y TOA TS-902 Y chiếc
10.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
793 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
794 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
795 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
796 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
797 Máy chủ tịch TOA TS-921 TS-921 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
798 Máy đại biểu TOA TS-922 TS-922 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
799 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
30.668.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
800 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
801 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
802 Bộ máy chủ tịch TOA TS-801 Y TOA TS-801 Y chiếc
12.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
803 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
804 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
805 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
806 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
807 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-820 TS-820 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
808 Máy chủ tịch TOA TS-821 TS-821 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
809 Máy đại biểu TOA TS-822 TS-822 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
810 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-900 CE TOA TS-900 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
811 Micro Tiêu Chuẩn Cần Ngắn TOA TS-903 TOA TS-903 chiếc
1.696.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
812 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
813 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
814 Bộ máy chủ tịch TOA TS-911 TOA TS-911 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
815 Bộ Máy Đại Biểu TOA TS-912 TOA TS-912 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
816 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
817 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
818 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
819 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
820 Thiết Bị Đại Biểu Micro TOA TS-802 Y TOA TS-802 Y chiếc
11.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
821 Bộ máy chủ tịch TOA TS-811 TOA TS-811 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
822 Bộ thiết bị đại biểu TOA TS-812 TOA TS-812 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
823 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
824 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
825 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
826 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
827 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
828 Thiết bị tăng âm hội thảo TOA TS-770 CE TOA TS-770 CE chiếc
16.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
829 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-771 TOA TS-771 chiếc
5.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
830 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-772 TOA TS-772 chiếc
4.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
831 Micro cổ ngỗng TOA TS-773 TOA TS-773 chiếc
1.730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
832 Micro cổ ngỗng TOA TS-774 TOA TS-774 chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
833 Bộ giao diện micro TOA TS-775 TOA TS-775 chiếc
7.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
834 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
835 Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây Bosch DCNM-WAP Bosch DCNM-WAP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
836 Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-WDE Bosch DCNM-WDE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
837 Hộp đại biểu không dây cơ sở Bosch DCNM-WD DCNM-WD Bosch chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
838 Micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS Bosch DCNM-MICS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
839 Micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
840 Cần micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC Bosch DCNM-HDMIC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
841 Pin cho hộp đại biểu không dây Dicentis Bosch DCNM-WLIION DCNM-WLIION chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
842 Bộ sạc cho 5 pin Bosch DCNM-WCH05 DCNM-WCH05 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
843 Camera HD hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
844 Camera HD hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
845 Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần ngắn DICENTIS_TCA03 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
846 Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống Bosch DCNM-PS2 DCNM-PS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
847 Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống Bosch DCNM-APS2 DCNM-APS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
848 Hộp đại biểu có dây đa phương tiện – màn hình chạm 7″ Bosch DCNM-MMD2 DCNM-MMD2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
849 Hộp đại biểu có dây cơ sở Bosch DCNM-D DCNM-D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
850 Hộp đại biểu có dây có chức năng chọn kênh phiên dịch Bosch DCNM-DSL DCNM-DSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
851 Hộp đại biểu có dây có chức năng biểu quyết Bosch DCNM-DVT DCNM-DVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
852 Hộp đại biểu có dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-DE DCNM-DE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
853 Micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC DCNM-HDMIC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
854 Cần micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
855 Cần micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS DCNM-MICS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
856 Phần mềm máy chủ hệ thống Bosch DCNM-LSYS DCNM-LSYS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
857 Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo Bosch DCNM-LMPM DCNM-LMPM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
858 Phần mềm điều khiển camera Bosch DCNM-LCC DCNM-LCC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
859 Phần mềm chia sẻ dữ liệu Bosch DCNM-LMS DCNM-LMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
860 Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu Bosch DCNM-LPD DCNM-LPD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
861 Phần mềm biểu quyết tại chỗ Bosch DCNM-LSVT DCNM-LSVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
862 Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ Bosch DCNM-LSID DCNM-LSID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
863 Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ Bosch DCNM-LSSL DCNM-LSSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
864 Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo Bosch DCNM-LSDU DCNM-LSDU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
865 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
866 Cáp mở rộng Bosch Dicentis 250m Dicentis 250m chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
867 Giắc đấu nối Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
868 Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Bosch Dicentis DCNM-CBTK Dicentis DCNM-CBTK chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
869 Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-NCH DCNM-NCH chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
870 Miếng dán chống lóa cho màn hình (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-MMDSP DCNM-MMDSP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
871 Camera HD cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
872 Camera HD cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
873 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXS CS-1EXS chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
874 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXM CS-1EXM chiếc
960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
875 Máy đại biểu JTS CS-1DU CS-1DU chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
876 Máy chủ tịch hội thảo JTS CS-1CH CS-1CH chiếc
4.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
877 Tăng âm trung tâm JTS CS-1CU CS-1CU chiếc
6.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
878 Cáp kéo dài 5m JTS D7P-5 D7P-5 chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
879 Cáp kéo dài 10M JTS D7P-10 D7P-10 chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
880 Cáp kéo dài 20M JTS D7P-20 D7P-20 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
881 Bộ thu không dây UHF và micro trùm đầu JTS UR-816DV/UT-16HWV UR-816DV/UT-16HWV chiếc
6.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
882 Hộp chủ tịch kèm cần micro JTS CS-120CH CS-120CH chiếc
9.440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
883 Bộ điều khiển trung tầm JTS CS-120CU CS-120CU chiếc
23.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
884 Máy đại biểu kèm cần micro JTS CS-120DU CS-120DU chiếc
9.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
885 Cáp kéo dài 3M JTS D7120MM-3 D7120MM-3 chiếc
420.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
886 Cáp kéo dài 1M JTS D7120MM-1 D7120MM-1 chiếc
290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
887 Cáp kéo dài 10M JTS D7120-10 D7120-10 chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
888 Cáp kéo dài 20M JTS D7120-20 D7120-20 chiếc
1.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
889 Cáp kéo dài 100M JTS D7120-100 D7120-100 chiếc
5.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
890 Bộ điều khiển trung tâm SHURE DIS-CCU DIS-CCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
891 Bộ đế Micro hội thảo SHURE DC-5980P DC-5980P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
892 Cần Micro hội thảo hội nghị SHURE GM5924 GM5924 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
893 Dây cáp hội thảo sử dụng cho Shure DDS 5900 DDS 5900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
894 Hệ thống loa Two-Way ScreenArray JBL 4722/4722N 4722/4722N chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
895 Bộ thu không dây AKG SR470 SR470 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
896 Tai nghe cho đại biểu Televic TEL 152 TEL 152 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
897 Tai nghe cho bàn phiên dịch Televic TEL 15 TEL 15 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
898 Bộ chuyển mạch & chuyển đổi tín hiệu Televic DNTBOB 88 DNTBOB 88 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
899 Bàn phiên dịch kỹ thuật số Televic Lingua ID Lingua ID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
900 Hộp chủ tịch cơ bản Televic Confidea F-CD Confidea F-CD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
901 Micro cần dài Televic D-Mic 50 SL D-Mic 50 SL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
902 Hộp đại biểu cơ bản Televic Confidea F-DD Confidea F-DD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
903 Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số Televic Plexus AE Plexus AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
904 Hộp đại biểu Televic D-Cerno DL D-Cerno DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
905 Cable nối dài ICC5/10 ICC5/10 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
906 Hộp chủ tịch Televic D-Cerno CL D-Cerno CL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
907 Bộ Điều Khiển trung tâm Televic D-Cerno CUR D-Cerno CUR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
908 Headset dùng cho phiên dịch viên Beyerdynamic DT 394.SIS DT 394.SIS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
909 Bộ điều khiển trung tâm Beyerdynamic SIS 123 SIS 123 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
910 Tai nghe cho bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic DT2 DT2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
911 Thùng sạc pin cho 40 bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic Iris C40 Iris C40 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
912 Bộ thu tín hiệu IR kỹ thuật số 16 kênh Beyerdynamic IRIS RP16 MKII IRIS RP16 MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
913 Bộ tản nhiệt hồng ngoại Beyerdynamic IRIS EF IRIS EF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
914 Bộ chuyển đổi tín hiệu hồng ngoại Beyerdynamic IRIS TS MKII IRIS TS MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
915 Bàn phiên dịch Beyerdynamic SIS 1202 SIS 1202 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
916 Bộ micro dành cho chủ tọa Beyerdynamic Orbis MU 43 Orbis MU 43 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
917 Bộ micro dành cho đại biểu beyerdynamic Orbis MU 41 Orbis MU 41 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
918 Micro dành cho đại biểu Beyerdynamic Orbis MU-21 Orbis MU-21 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
919 Micro dành cho chủ tọa Byerdynamic Orbis MU-23 Orbis MU-23 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
920 Bộ điều khiển trung tâm Byerdynamic Orbis CU Orbis CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
921 Micro đại biểu ITC TH-0801A TH-0801A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
922 Micro chủ tịch ITC TH-0801 TH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
923 Micro đại biểu ITC TH-0602A TH0602A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
924 Micro chủ tịch ITC TH-0602 TH0602 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
925 Micro đại biểu ITC T-0623A T0623A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
926 Micro đại biểu ITC TH-0805A TH-0805A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
927 Micro chủ tịch ITC TH-0805 TH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
928 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0805 TH-0805A ITCTH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
929 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0804 TH-0804A ITCTH-0804 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
930 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0801 TH-0801A ITCTH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
931 Hệ thống phiên dịch hội nghị không dây ITC TH-0700H TH0700H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
932 Bộ điều khiển trung tâm cơ sở Bosch DCN-CCUB2 DCN-CCUB2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
933 Bộ cấp nguồn mở rộng Bosch DCN-EPS DCN-EPS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
934 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-DISx-x DCN-DISx-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
935 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết Bosch DCN-DV DCN-DV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
936 Hộp đại biểu cơ sở bosch DCN-DISD-x DCN-DISD-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
937 Hộp đại biểu có bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DCS DCN-DCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
938 Hộp đại biểu có một bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISCS-x DCN-DISCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
939 Hộp đại biểu có hai bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISDCS-x DCN-DISDCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
940 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết bosch DCN-DISV-x DCN-DISV-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
941 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DISVCS-x DCN-DISVCS-x chiếc
13.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
942 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-Dx Bosch DCN-Dx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
943 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DVCS DCN-DVCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
944 Cần micro cho hộp hội thảo Bosch DCN-NG DCN-NG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
945 Phần mềm quản lý Bosch DCN-SW-E DCN-SW-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
946 Phần mềm điểm danh quản lý đại biểu dành cho hệ thống Bosch DCN DCN-SWAT DCN DCN-SWAT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
947 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu Bosch DCN-SWDB-E DCN-SWDB-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
948 Micro chủ tịch ITC TS-0623 TS0623 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
949 Micro đại biểu ITC TS-0624A TS0624A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
950 Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC130 EVC130 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
951 Màn hình hiển thị nội dung Samsung UA65NU7090 UA65NU7090 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
952 Capture Card AVerMedia Live Gamer HD 2 - GC570 GC570 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
953 Case máy tính Dell Vostro 3471ST 46R631W 46R631W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
954 AVer EVC150 - Thiết bị truyền hình tương tác EVC150 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
955 License mở rộng đa điểm AVer EVC EVC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
956 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.522.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
957 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
2.116.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
958 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.350.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
959 Thiết bị hội thảo trung tâm TOA TS-690-AS TS-690-AS chiếc
8.303.020 VND VND
Còn hàng 12 tháng
960 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-691L-AS TS-691L-AS chiếc
4.766.190 VND VND
Còn hàng 12 tháng
961 Máy chủ tịch TOA TS-691-AS TS-691-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
962 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-820RC TS-820RC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
963 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-920RC TS-920RC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
964 Cần micro hội thảo TOA TS-923 TS-923 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
965 Cần micro hội thảo TOA TS-924 TS-924 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
966 Pin micro hội thảo TOA BP-900A BP-900A chiếc
4.752.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
967 Bộ sạc pin micro TOA BC-920 BC-920 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
968 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-D1000-MU TS-D1000-MU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
969 Micro chủ tịch TOA TS-D1000-CU TS-D1000-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
970 Micro đại biểu TOA TS-D1000-DU TS-D1000-DU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
971 Cần micro TOA TS-D1000-M1 TS-D1000-M1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
972 Cần micro TOA TS-D1000-M2 TS-D1000-M2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
973 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
974 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
975 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
976 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
977 Micro chủ tịch-đại biểu TS-0621 TS-6021A ITCTS0621 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
978 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
979 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
980 Micro chủ tịch-đại biểu TS-0627 /TS-0627A TS0627 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
981 Micro chủ tịch-đại biểu TS-0622 TS-0622A ITCTS062 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
982 Hệ thống hội thảo TOA TS-V90 TS-V90 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
983 Máy chủ tịch TOA TS-V91CU TS-V91CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
984 Bộ xử lý trung tâm TOA TS-V90MU TS-V90MU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
985 Máy đại biểu TOA TS-V92DU TS-V92DU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng