Tin Tức

Lắp đặt hệ thống âm thanh cho đường sắt

  • Hệ thống âm thanh phòng họp đường sắt Việt Nam

    27-06-2019, 10:46 am | Lượt xem: 927

    Hệ thống âm thanh phòng họp đường sắt Việt Nam

    Hệ thống hội nghị, âm thanh hội thảo TOA TS-910 được thiết kế cho độ tin cậy tối đa và dễ dàng sử dụng. Được xây dựng với mức độ phức tạp tối thiểu để cho phép vận hành và hoạt động dễ dàng. Hệ thống này cho phép thiết lập âm thanh hội nghị nhanh chóng và hiệu quả.

    Xem chi tiết