Tin Tức

Lắp đặt hệ thống âm thanh trong nhà Yến

  • Giải pháp hệ thống âm thanh cho nhà Yến

    15-01-2019, 10:56 am | Lượt xem: 2076

    Giải pháp hệ thống âm thanh cho nhà Yến

    Âm thanh gọi yến là phức hợp các loại âm thanh , nhằm tạo được sức thu hút và giữ chân đối với loài Yến . Việc thanh công hay thất bại của người nuôi yến là tạo được môi trường giúp yên cảm thấy dễ chịu thoải mái và gắn bó lâu dài.Người nuôi yến đã sử dụng những âm thanh để gọi và giữ yên ở lại trong tổ chim yến

    Xem chi tiết